Forhåndsstemmegivning på butikker
Rådmannen i Nordkapp ønsker at det skal være mulig å avgi stemme på butikker. (Illustrasjonsfoto)

Forhåndsstemmegivning på butikker

Politikere i Nordkapp drøfter hvor borgerne skal få bruke stemmeretten i forbindelse med valg 2019.
Valg 2019
Raymond Elde
Publisert : 18.05.2019 09:45

Rådmannen i Nordkapp har tatt alle innspillene fra politikere til etterretning og foreslår forhåndsstemmegivning på Extra, Rema 1000 og videregående skole. 

Da valgstyret i Nordkapp behandlet saken den første gangen om forhåndsstemming, var ikke Rema 1000 og Extra tatt med på grunn av mannskapsmangel. Politikere ba rådmannen se på saken på nytt og nå er innstillingen fra rådmannen at man skal kunne forhåndsstemme ved Extra og Rema 1000. 

Det blir også ifølge rådmannens forslag, forhåndsstemming ved Nordkapp videregående skole den 29. august. 

Valgstyret skal behandle saken 21. mai. 

Forhåndsstemming i Nordkapp.
«Servicekontoret: mandag – fredag fra kl. 12:00 – 15:00 i perioden fra 12.08. til 6.9.
Skarsvåg: tirsdag 27. august fra kl. 10:00 – 11:00
Repvåg: tirsdag 27. august fra kl. 12:30 – 13:30
Nordkapp Bo- og Servicesenter: onsdag 28. august fra kl. 11:00-12:00
Nordkapp Helsesenter: onsdag 28. august fra kl. 14:00
Nordkapp Videregående skole: torsdag 29. august fra kl. 11:00 -12:00
Rema 1000: lørdag 17. august, 24. august og 31.august fra kl. 11:00 – 15:00
Coop Extra: lørdag 17. august, 24.august og 31. august fra kl. 11:00 – 15:00
Rema 1000: tirsdag 27. august og torsdag 29. august fra kl. 17:00 – 20:00» 

Sakene i valgstyret


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS