Kystruten, et viktig samferdselstilbud for kysten?
Havila Kystruten AS skal drive skip på kystruten Bergen – Kirkenes. (Foto: Havyard)

Kystruten, et viktig samferdselstilbud for kysten?

Skriftlig spørsmål til samferdselsministeren.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 17.03.2019 03:45

SV-representant på Stortinget med spørsmål til samferdselsministeren om kystruten. 

Mona Fagerås, stortingsrepresentant for SV, ønsker å vite hva samferdselsministeren vil gjøre for å sørge for at kystruten også i fremtiden blir et viktig samferdselstilbud for kystens folk, og vil samferdselsministeren sørge for at også fremtidens hurtigruter har kapasitet til å ta med bil, og yte denne ekstraservicen kystens befolkning til nå har hatt med hurtigruta?

Bakgrunnen for spørsmålet er at flere medier melder at Havila Kystruten AS skal produsere nye hurtigruteskip uten fasiliteter for transport av bil.  Krav til bilkapasitet har ikke vært et anbudskriterium for hurtigrutedriften, ifølge SV-representanten. 

Samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP9 har foreløpig ikke besvart det skriftlige spørsmålet. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS