Stor nedgang i felte ryper
Jegerne har vist måtehold, ifølge FeFo. (Illustrasjonsfoto)

Stor nedgang i felte ryper

FeFo har presentert tallene for rypesesongen 2017/2018.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 21.03.2018 19:30

Jegere i Finnmark felte 3 967 liryper i løpet av jaktsesongen 2017/2018. Det er under en fjerdedel av fangsten året før, og i samsvar med målet som ble satt etter rypetakseringen.

--Jegerne har vist måtehold. Det setter vi stor pris på, sier utmarksforvalter Christina Bjørkli i en pressemelding. 

Rypetakseringen i august i fjor viste en stor nedgang i bestanden, sammenliknet med året før. FeFo innførte derfor i samråd med andre de strengeste begrensningene for småviltjakt i Finnmark noensinne.
Målet var å redusere jakttrykket og uttaket av rype i Finnmark, og særlig lirype, noe årets jaktresultat viser ble oppnådd.

Resultater
Småviltjakta ble avsluttet 15. mars Under er de foreløpige resultatene fra småviltjakta 2017 – 2018. Antallet felte ryper vil trolig øke med noen få individer, men antallet er erfaringsmessig så lite at det ikke vil ha noen betydning:
-Det er innrapportert 3.967 felte liryper og 3.279 felte fjellryper i Finnmark siste jaktsesong.
-Uttaket representerer også en lavere andel av bestandsestimatet, enn det var i 2016. Det er godt innenfor rammene som ble lagt i forkant av småviltjaktsesongen.
-Til sammenlikning ble det i sesongen 2016/2017 tatt ut 16.269 liryper og 7.011 fjellryper.
-Det ble i sesongen 2017/2018 aktivert 20.192 jaktdager, mot 30.686 jaktdager året før.

--I tillegg tilbød vi jegere som likevel ikke ønsket å jakte, å få refundert utgiftene til jaktkort. Til sammen refunderte vi kort for om lag 350.000 kroner i fjor, sier Bjørkli.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS