Herreløs arv til Fotballjenter i nord
Fotballkretsene i nord har fått penger til satsing på jenter. (Illustrasjonsfoto)

Herreløs arv til Fotballjenter i nord

Jentespillere i Nord-Norge skal nyte godt av Herreløs arv.
Sport
Raymond Elde
Publisert : 14.02.2018 01:30

De nord-norske fotballkretsene får et samlet tilskudd på 400 000 kroner fra Herreløs arv til prosjektet «Fotballjenter i Nord». 

De fire nordnorske fotballkretsene søkte før jul om støtte fra «Herreløs arv» til prosjektet «Fotballjenter i nord». Nå har svaret kommet, fotballkretsene får tilskudd på 400 000 kroner. 

I 2015 vedtok Stortinget at Herreløs arv skal gå til frivillige organisasjoner og arbeidet for barn og unge. Kulturdepartementet bestemte at midlene skal kanaliseres gjennom Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

Herreløs arv skal nå finansiere jentefotballsatsing i Nord-Norge. 
--Målet med prosjektet er at jenter og gutter skal gis likeverdige tilbud innen fotballen, at vi får med flere jenter som spillere, trenere, ledere og dommere og at jenter skal utvikle seg og at et enda større ansvar i fotballorganisasjonen, sier Roger Finjord, daglig leder i Finnmark Fotballkrets, i en pressemelding. 

Gjennom «Fotballjenter i nord» ønsker fotballkretsene å få til følgende: 
-Likeverdige tilbud for jenter og gutter.
-Løfte jentefotballens status.
-Større og enda bedre aktivitet.
-Rekrutteringsplaner i klubbene.
-Utdanne og involvere jenter som trenere, ledere og dommere.
-Fokusere på identitet og bolyst i lokalmiljøet, slik at fotballjenter etablerer seg på sine hjemplasser.
-Skape stolthet i forhold til å være «fotballjente fra Nord-Norge».

Aktiviteter og tiltak som skal inngå i «Fotballjenter i nord»:
-Jentefotballrekrutteringstiltak
-Trener-, leder og dommerkurs
-Futsal for jenter
-Jentefotballdager
-Spillerutviklingstiltak for jenter
-Jentefotballturneringer
-Oppfølging av jentefotballansvarlige i klubbene


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS