Støtteordning for gratis wifi-soner i kommunene
Kommuner kan søke om penger til wifi-soner. (Illustrasjonsfoto)

Støtteordning for gratis wifi-soner i kommunene

Ordningen med pengetilskudd heter Wifi4EU.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 13.01.2018 21:45

Som en del av EØS-avtalen får norske kommuner mulighet til å søke om støtte til etablering av soner med gratis trådløst internett.

Ordningen, kalt Wifi4EU, skal gi flere gratis wifi-soner på offentlige steder som parker, torg, havner og bibliotek.

Ordningen er en del av CEF-programmet og lanseres av EU-kommisjonen i løpet av første kvartal 2018. EU har vedtatt å sette av inntil 120 millioner euro til ordningen som løper til og med 2020, ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Søknad om støtte skal enkelt kunne fremmes gjennom en EU-sentral webportal. Støttebeløpet er 15-20 000 euro per kommune og støtten kan dekke inntil 100 prosent av kostnadene til nødvendig utstyr og installering av utstyr.


Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS