Vil legge til rette for mer effektiv utnyttelse av nettkapasiteten
Energiminister Terje Aasland. (Foto: Naina Helen Jåma NTB / Kommunikasjon)

Vil legge til rette for mer effektiv utnyttelse av nettkapasiteten

Forslag sendt på høring fra Energidepartementet.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 11.05.2024 03:45

Energidepartementet har sendt på høring et forslag om at nettselskapene må vurdere om de prosjektene som ønsker ny eller økt kapasitet i nettet er tilstrekkelig modne. 

Formålet med dette er å bidra til at det er prosjekter som faktisk gjennomføres som skal få kapasitet i nettet.

--Jeg er glad for at det er vekst i norsk industri og næringsvirksomhet. Alle som ønsker har rett til å bli tilknyttet nettet, men i en tid med høy etterspørsel etter nettkapasitet, er det viktig at den kapasiteten vi har faktisk tas i bruk. Jeg mener at realistiske og modne prosjekter skal prioriteres når nettselskapene fordeler og tildeler nettkapasitet. Det er prosjekter som gjennomføres som skaper verdier og arbeidsplasser, sier energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding. 

Kapasiteten i store deler av det eksisterende norske overføringsnettet for strøm er i dag beslaglagt eller reservert, og det tar tid å etablere ny kapasitet. Samtidig er det mange aktører som ønsker ny eller økt kapasitet i nettet.

Forslaget innebærer at det settes krav om at nettselskapene skal vurdere om prosjekter som ber om nettkapasitet er modne. Kun prosjekter som er vurdert som modne skal få reservere kapasitet eller stå i kapasitetskø. Aktører som har fått reservere kapasitet eller som står i kapasitetskø, må dokumentere at de har tilstrekkelig framdrift i sitt prosjekt for å kunne beholde reservasjonen eller køplassen. Formålet er å legge til rette for at prosjekter med gjennomføringsevne prioriteres og hindre at umodne prosjekter fortrenger modne prosjekter.

--Forslaget tilrettelegger for at eksisterende virksomhet kan omstille seg og vokse. Eksisterende virksomheter bør ha gode forutsetninger for å demonstrere modenhet, noe som er viktig for å bevare arbeidsplasser, kutte klimagassutslipp og sikre fortsatt verdiskaping. Dersom to prosjekter vurderes likt med hensyn til modenhet og framdrift, legger jeg til grunn at eksisterende virksomhet prioriteres, sier Aasland.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS