Mener Fjordfiskenemnda må ha bedre vilkår
Sametingsråd Silje Karine Muotka. (Arkivfoto)

Mener Fjordfiskenemnda må ha bedre vilkår

Sametinget, og Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker bedre vilkår for Fjordfiskenemnda.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 05.01.2021 23:30

Sametinget, og Troms og Finnmark fylkeskommune mener det er uholdbart at Fjordfiskenemnda ikke har arbeidsvilkår som sikrer at den kan gjøre jobben mandatet legger opp til.

Fylkeskommunen og Sametinget oppnevner medlemmene til Fjordfiskenemnda, som jobber for å styrke forvaltningen av fjordfiskeriene, med særlig vekt på samisk bruk og dens betydning i samiske lokalsamfunn. Fiskeridirektoratet har sekretariatsfunksjonen til nemnda, med én ansatt i en tredjedelsstilling. Sekretariatsfunksjonen jobber ikke uavhengig av direktoratet.

--Sametinget har tatt opp dette mange ganger. Det har vært gjort gjentatte forsøk på å sette søkelys på problemene med Fjordfiskenemdas arbeidsvilkår, og vi ber om at dette nå må bli tatt på alvor. Det sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) i en pressemelding. 

Troms og Finnmark fylkeskommune og Sametinget har derfor sendt brev til Nærings- og Fiskeridepartementet, Stortingets næringskomite og Fiskeridirektoratet, der det påpekes at Fjordfiskenemnda må ha tilstrekkelige sekretariatsressurser for å kunne etterleve sitt mandat på en anstendig måte.

--Da flertallet i Stortingets næringskomité leverte sin innstilling om bevilgninger på inneværende års statsbudsjett (Innst. 8 S (2019-2020)), ble behovet for å styrke kunnskapsgrunnlaget og øke den lokale medvirkningen i forvaltningen av lokale bestander trukket fram. Her har Fjordfiskenemnda en selvsagt rolle. Regjeringen ble dessuten bedt om å se på muligheten for å etablere et pilotprosjekt, der fiskeriforskningsmidler benyttes til styrking av regional havressursforvaltning, påpeker fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) avslutningsvis.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS