NOF og WWF vil ikke ha Davvi vindkraftverk
WWF og Norsk Ornitologisk Forening har sendt et brev til Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, med krav om at Davvi vindkraft ikke bygges. (Illustrasjonsfoto: Carlos G. VALLECILLO / WWF-International)

NOF og WWF vil ikke ha Davvi vindkraftverk

Et vindkraftverk kan få store konsekvenser for fremtiden til fuglene i området, ifølge brevet NOF og WWF har sendt til politikere.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 20.11.2020 20:00

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og WWF i Norge mener det planlagte Davvi vindkraftverk i Lebesby, Tana og Porsanger vil ødelegge villmark og true det sårbare dyrelivet i området.

I et brev til Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, med kopi til olje- og energiminister Tina Bru (H), vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund og sametingspresident Aili Keskitalo (NSR), redegjør organisasjonene for hvilke verdifulle naturverdier som står på spill.

--Vi trenger mer fornybar energi for å erstatte kull, olje og gass. Men vi må samtidig klare å ivareta verdifull natur. Davvi vindkraftverk vil ødelegge villmark og true sårbart dyreliv. Det må derfor ikke bygges, sier Else Hendel, fungerende miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond, i en pressemelding. 

NOF påpeker at bestandene av fjellfugler har gått ned med ti prosent siden årtusenskiftet. Et vindkraftverk her kan få store konsekvenser for fremtiden til fuglene i området.

--Å forringe levevilkårene deres gjennom høye utslipp og klimaendringer, for så å industrialisere den samme naturen, er paradoksalt og makabert. De sjeldne artene som her blir skadelidende, tilsier at prosjektet må legges bort umiddelbart. Vi bygger ikke ned Europas siste villmarker, den tiden er forbi. Det sier Martin Eggen, naturvernrådgiver i NOF.

Davvi vindkraftverk er planlagt i grenseområdene mellom Lebesby og Tana kommuner i øst, og Porsanger kommune i vest. Vindkraftverket er planlagt bestående av 100 til 267 vindturbiner med en nominell effekt på mellom 3 og 8 MW per turbin. Dette vil gi en samlet installert effekt på inntil 800 MW, ifølge NVE. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS