Felles forståelse i Nordkapp-saken
Ordfører Jan Olsen. (Arkivfoto

Felles forståelse i Nordkapp-saken

Ordfører Jan Olsen håper Scandic etterlever myndighetenes avgjørelse.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 20.11.2020 09:34
Sist oppdatert : 20.11.2020 09:39

Ordføreren håper to brev fra departementene i Nordkapp-saken skaper felles forståelse. 

--Det er et håp om at departementenes klargjøringer skaper felles forståelse, og at Rica og Scandic etterlever myndighetenes avgjørelse og imøtekommer oppfordringer til lovlig innretting. Vi håper videre at Rica og Scandic nå slutter å bruke sin betydningsfulle posisjon i Nordkapp-samfunnet som pressmiddel for å oppnå støtte for lovstridig avgiftsinnkreving og privatisering av offentlig veg, sier Jan Osen (SV), ordfører i Nordkapp, til Radio Nordkapp. 

Konklusjonen i brevet fra Klima- og miljødepartementet til Norsk Friluftsliv:
--Friluftsloven § 14 kommer til anvendelse på parkeringsplasser ved friluftsområder, selv om området ev. skulle være regulert etter plan- og bygningsloven, og selv om parkeringen drives i henhold til parkeringsforskriften.  

Avslutningen av brevet fra Samferdselsdepartementet til Selmer som er advokatfirmaet til Scandic: 
--Omklassifisering eller nedleggelse av riksveg krever etter veglova § 7 forhåndsforeleggelse for fylkeskommunen. Når den berørte fylkeskommunen og kommunen i denne saken har uttalt at saken bør avventes til ny reguleringsplan for området er ferdig vedtatt, anser departementet at dette bør veie tungt i denne aktuelle saken.

Pressemeldingen fra ordfører Jan Olsen. I pressemeldingen ligger lenker til de to brevene


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS