Spørsmål om den nye godsruten i Nord-Norge
Næringslivet skal gjennom Nord-Norgelinjen få et bedre tilbud. (Foto: Kjell Brataas/SD)

Spørsmål om den nye godsruten i Nord-Norge

Det nye tilbudet Nord-Norgelinjen engasjerer stortingsrepresentant Geir Pollestad.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 30.10.2020 11:00

I oktober ga Kystverket et tilskudd på 41,6 millioner kroner til Nord-Norgelinjen, som er en godsrute til sjøs mellom Bodø og Tromsø.

Geir Pollestad, stortingsrepresentant for Senterpartiet, har stilt et skriftlig spørsmål til næringsministeren om den nye godsruten. 

Pollestad vil vite på hvilke måte har man sikret seg at driften av denne linjen skal baseres på bruk av norske lønns- og arbeidsvilkår og norsk flagg, og hvordan sikrer regjeringen seg at virksomheter som mottar støtte gjennom godsoverføringsordningen, baserer sin virksomhet på bruk av norske lønns- og arbeidsvilkår og norsk flagg?

--«Nord-Norgelinjen» som nå er gitt tilsagn om midler skal opereres av rederiet Eureka Shipping Ltd. Pr dags dato har dette selskapet mesteparten av sin flåte flagget i ulike typer «bekvemmelighetsflagg».
«Nord-Norgelinjen» til Eureka Shipping Ltd skal kun operere på norske kysten i rute mellom Bodø og Tromsø. Det forutsettes at det gjelder et krav til norske lønns- og arbeidsvilkår og NOR-flagg for denne tildelingen, har Geir Pollestad skrevet som en del av begrunnelsen for spørsmålet. 

Næringsminister Iselin Nybø (V) har foreløpig ikke besvart spørsmålet til stortingsrepresentanten fra Senterpartiet. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS