Ny godsrute i Nord-Norge
- Målet vårt er at de nye sjøtransporttilbudene skal være levedyktige etter støtteperioden og dermed gi næringslivet langs kysten et enda bedre transporttilbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. (Foto: Kjell Brataas/SD)

Ny godsrute i Nord-Norge

41,6 millioner kroner til Eureka Shipping Ltd og prosjektet Nord-Norgelinjen.
Samferdsel
Raymond Elde
Publisert : 18.10.2020 09:45

Kystverket ga fredag tilsagn om tilskudd på 41,6 millioner kroner til Nord-Norgelinjen, som er en godsrute til sjøs mellom Bodø og Tromsø. 

--Jeg er glad for at det fortsatt er stor interesse for insentivordningen og at tilskudd fra ordningen kan bidra til at nye og spennende sjøtransporttilbud etableres, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø (insentivordningen) ble etablert i 2017. Kystverket har til nå gjennomført tre tildelingsrunder. Fredag ga Kystverket tilsagn om tilskudd på 41,6 millioner kroner til Eureka Shipping Ltd sitt prosjekt, Nord-Norgelinjen. Ruten vil korrespondere med Nordlandsbanen i Bodø.

--Tilskuddet er en starthjelp som reduserer risikoen ved nyetablering. Målet vårt er at de nye sjøtransporttilbudene skal være levedyktige etter støtteperioden og dermed gi næringslivet langs kysten et enda bedre transporttilbud. I tillegg er det jo slik at sjøtransporten er den transportformen som gir lavest skadekostnader for samfunnet i form av blant annet ulykker, kø og klimagassutslipp, sier Hareide.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS