Målsetting om å behandle Nordkapp-løyve før sommeren
Formannskapet i Nordkapp.

Målsetting om å behandle Nordkapp-løyve før sommeren

Nordkapp-løyvet ble drøftet av Nordkapp formannskap, en søk etter en søknad fra Scandic.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 08.04.2020 17:33

I et ekstraordinært formannskapsmøte i forrige uke la konstituert kommunedirektør fram et notat om hvordan kommunen skal behandle Nordkapp-løyve. 

Kommunedirektør Einar Hauge har som mål at løyvesøknaden fra Scandic skal være behandlet av kommunestyret i god tid før sommeren. 

Tidsplanen er urealistisk, sa de fleste av politikerne som var på talerstolen under formannskapsmøtet. 

--Det mangler også en rekke dokument som må ligge som bakgrunn for den videre behandlingen, sa Heidi Holmgren 8Sp). 

Hele notatet


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS