Ingen avklaring om felles karanteneregler
Elisabeth Vik Aspaker, Fylkesmann i Troms og Finnmark. (Arkivfoto)

Ingen avklaring om felles karanteneregler

Flere kommuner i Troms og Finnmark har fastsatt lokale regler for å hindre og forsinke spredningen av koronaviruset.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 25.03.2020 20:00

Helsedirektoratet har bedt Fylkesmannen om å samle inn vedtakene og forsøke å få på plass mer ensartede kommunale regler i fylket. Dette var tema på tirsdagens møte med kommunene, ifølge en pressemelding fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark. 

Den siste uken har Fylkesmannen jobbet sammen med KS og representanter fra kommunene i Troms og Finnmark for å se på muligheten for å harmonisere lokale karantenebestemmelser. 
Fylkesmannen har koordinert og veiledet i arbeidet og arbeidsgruppa har hatt to møter.

--Vi har hatt en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som har sett på muligheten for å komme fram til ensartede regler for kommunene i Troms og Finnmark. De har så langt ikke lykkes med å komme til enighet. Nå avventer vi hva som kommer fra nasjonale myndigheter, sier fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker.

--Vi har også sagt til kommunene at de må gå gjennom det som regjeringen har definert som personell i samfunnskritiske funksjoner og sørge for at disse gruppene er ivaretatt, sier Aspaker.

Så langt er vi i en annen fase enn resten av landet når det gjelder smittespredning. Med små kommuner og sårbare helsetjenester, har vi forståelse for at kommunene ønsker å beskytte seg. 

--Vi har spilt inn til Helsedirektoratet at det vil være hensiktsmessig med felles karanteneregler for Nord-Norge. Fylkesmannen vil etter dette forholde seg til det sentrale myndigheter beslutter, sier Aspaker.  

Smittevernloven gir kommunene rett til å fatte vedtak for å beskytte befolkningen, men loven krever at tiltakene må stå i forhold til det som er målet med dem. Reglene må ikke forhindre at de som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner for flytte over kommunegrensene.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS