Ny Nasjonal transportplan i arbeid
Nå har de statlige transportvirksomhetene og -etatene levert anbefalinger om prioriteringer. Disse er basert på gitte økonomiske rammer og samfunnsøkonomiske analyser. (Illustrasjonsfoto)

Ny Nasjonal transportplan i arbeid

Arbeidet med å bygge landet pågår, til tross for en utfordrende situasjon.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 22.03.2020 09:45

Samferdselsdepartementets etater og virksomheter har nå foreslått hvordan ressursbruk i perioden 2022-2033 bør prioriteres.

--Disse forslagene, som blir sendt på høring, er en viktig del av det faglige grunnlaget for arbeidet med en strategisk transportplan, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding.

I arbeidet med ny transportplan har Samferdselsdepartementet gitt flere deloppdrag til Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen. prioriteringsoppdraget er ett av disse. Svarene på alle deloppdragene vil samlet utgjøre virksomhetenes faglige innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033, som etter planen legges fram om et års tid.

--Arbeidet med ny transportplan skjer nå i den svært krevende situasjonen som koronaviruset har skapt. I dag er det mange som føler usikkerhet for framtiden, og jeg har lyst til å minne om at ny NTP vil ha et 12-årsperspektiv. Arbeidet med å bygge landet skal ikke stanse opp, sier samferdselsministeren.

Forslagene til prioritering, sammen med svar på de andre NTP-oppdragene, blir nå sendt på høring, med frist 1. juli 2020.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS