Utlysning av kulturprisen og Ungdommens kulturstipend
Brita Varmedal Johansen mottok Nordkapp kommunes kulturpris i 2019. Fra venstre: Trudy Engen, Oddbjørn Samuelsen, Brita Varmedal Johansen og Nina B. Jensen.

Utlysning av kulturprisen og Ungdommens kulturstipend

Fristen for å nominere kandidater går ut 1. april 2020.
Nordkappfestivalen
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 05.03.2020 01:35

Det er nå mulig å foreslå kandidater til Nordkapp kommunes kulturpris og Ungdommens kulturstipend. 

Nordkapp kommune har hvert år siden 1977 delt ut kulturprisen i samarbeid med Sparebank1 Nord-Norge og etter forslag fra publikum. I 2017 opprettet Nordkapp kommune Ungdommens kulturstipend i samarbeid med Repvåg Kraftlag, Scandic og Sparebank1 Nord-Norge. Ungdommens Kulturstipend blir dermed delt ut for fjerde gang i år. 

Det blir prisutdelinger under Nordkappfestivalen. Det er hovedutvalget for oppvekst, velferd og kultur, som står for tildelingen.

Kulturprisen tildeles i erkjentlighet til en privatperson, gruppe, lag, forening eller institusjon som innen det utvidede kulturbegrepet, over tid har virket til fremme av den lokale kultur.  Prisen er en pengepremie på kroner 20 000 gitt av Sparebank 1 Nord-Norge, Repvåg Kraftlag og Scandic.

Ungdoms kulturstipend tildeles en eller flere ungdommer, en gruppe eller en organisasjon som innen det utvidede kulturbegrepet over tid har virket til å fremme, inspirere og hjelpe fram kulturaktivitet i Nordkapp kommune. Forslag kan fremmes fra enkeltpersoner og organisasjoner. Personer og organisasjoner kan også selv søke om stipendiet.

Fristen for å komme med forslag på kandidater er satt til 1. april 2020. 

-- Nordkapp kommune ønsker at lag og foreninger som ønsker tildelingen til sitt arrangement under festivaluken, tar kontakt. Det sier Steffen Ditløvsen, virksomhetsleder kultur, i en pressemelding. 

Brita Varmedal Johansen mottok Nordkapp kommunes kulturpris i 2019. Fra venstre: Trudy Engen, Oddbjørn Samuelsen, Brita Varmedal Johansen og Nina B. Jensen.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS