Mener Hæren har Finnmark i sikte
Økt oppmerksomhet mot forsvar av eget territorium, ifølge Høyres Hårek Elvenes. (Foto: Forsvaret i forbindelse med øvelsen Joint Viking)

Mener Hæren har Finnmark i sikte

Stortingsrepresentant Hårek Elvenes mener forsvaret skal videreutvikles.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 23.10.2019 01:30

Etter mange år med store bidrag fra den norske hæren i internasjonale operasjoner, er oppmerksomheten rettet mot forsvar av eget territorium. Det har Hårek Elvenes, Høyres forsvarspolitiske talsperson, skrevet i et leserinnlegg.

Nattalarmen gikk i forrige uke i Rena leir i Østerdalen. Telemark bataljon ble innkalt til beredskapsøvelse på kort varsel. Etter få timer var soldatene på plass i Finnmark og forsterket Hæren og Heimevernet lengst nord i landet. Telemark bataljons forflytning til Finnmark utgjør første del av øvelse Bifrost, en av de større øvelsene nord i Norge i år.  Hårek Elvenes mener øvelsen er et godt eksempel på at Forsvaret trener mer på å forsvare landet. Etter mange år med store bidrag fra den norske hæren i internasjonale operasjoner, særlig i Afghanistan, er oppmerksomheten rettet mot forsvar av eget territorium.  

--Forsvarssjefen anbefaler fortsatt oppbygging av Hæren, med betydelig mer personell og materiell. Forsvaret skal videreutvikles fra gjeldende langtidsplan, til et sterkt nasjonalt forsvar, ifølge Hårek Elvenes. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS