Mener Hæren har Finnmark i sikte
Økt oppmerksomhet mot forsvar av eget territorium, ifølge Høyres Hårek Elvenes. (Foto: Forsvaret i forbindelse med øvelsen Joint Viking)

Mener Hæren har Finnmark i sikte

Stortingsrepresentant Hårek Elvenes mener forsvaret skal videreutvikles.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 23.10.2019 01:30

Etter mange år med store bidrag fra den norske hæren i internasjonale operasjoner, er oppmerksomheten rettet mot forsvar av eget territorium. Det har Hårek Elvenes, Høyres forsvarspolitiske talsperson, skrevet i et leserinnlegg.

Nattalarmen gikk i forrige uke i Rena leir i Østerdalen. Telemark bataljon ble innkalt til beredskapsøvelse på kort varsel. Etter få timer var soldatene på plass i Finnmark og forsterket Hæren og Heimevernet lengst nord i landet. Telemark bataljons forflytning til Finnmark utgjør første del av øvelse Bifrost, en av de større øvelsene nord i Norge i år.  Hårek Elvenes mener øvelsen er et godt eksempel på at Forsvaret trener mer på å forsvare landet. Etter mange år med store bidrag fra den norske hæren i internasjonale operasjoner, særlig i Afghanistan, er oppmerksomheten rettet mot forsvar av eget territorium.  

--Forsvarssjefen anbefaler fortsatt oppbygging av Hæren, med betydelig mer personell og materiell. Forsvaret skal videreutvikles fra gjeldende langtidsplan, til et sterkt nasjonalt forsvar, ifølge Hårek Elvenes. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS