SV størst i Nordkapp
Stor steming hos Perleporten kulturhus og SVs valgvake

SV størst i Nordkapp

SV er størst, Ap tilbake 7 mandater. Jan Olsen (SV) blir den neste ordføreren i Nordkapp.
Valg 2019
Raymond Elde
Publisert : 09.09.2019 23:50
Sist oppdatert : 10.09.2019 00:44
Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB
Prognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 115 15,8 196 19,2 311 17,9 -36,8 3 -7
H 91 12,5 158 15,5 249 14,3 -5,3 3 -1
MDG 6 0,8 9 0,9 15 0,9 0,9 0 0
Sp 250 34,2 271 26,6 521 30,0 30,0 6 6
SV 268 36,7 374 36,7 642 36,9 20,9 7 4

kilde: pollsofpolls.no.
Stemmeberettigede 2 586. Hittil opptalte stemmesedler 1 750. Hvorav forhåndsstemmesedler 735. Fremmøteprosent 69,0%. Blanke stemmesedler 12. Forkastede stemmesedler 0
 

                       
  Nordkapp                 Kommunestyrevalg  
  Prosent K'95 K'99 K'03 K'07 K'11 K'15 K'19 Diff Prosent  
  A 59,6 41,6 44,4 32,2 42,4 54,7 17,9 -36,8 Arbeiderpartiet  
  H 15,9 32,2 13,4 13,6 21,7 19,7 14,3 -5,4 Høyre  
  SV 14,4 20,0 20,0 29,5 23,7 16,1 36,9 20,8 Sosialistisk Venstreparti  
  Sp 10,1 6,2 7,6 7,6 2,4 x 30,0 30,0 Senterpartiet  
  Mdg x x x x x x 0,9 0,9 Mijøpartiet de Grønne  
  V x x 2,0 x 2,9 9,6   6,7 Venstre  
  FrP x x x 13,1 7,0 x x -7,0 Fremskrittspartiet  
  Kp x x 12,6 4,0 x x x x Kystpartiet  
  Framm 57,5 58,9 55,0 58,5 59,0 50,9 69,0 18,1 Frammøte  
                       
  Mandater K'95 K'99 K'03 K'07 K'11 K'15 K'19 Diff Mandater  
  A 16 11 12 8 9 10 3 -7 Arbeiderpartiet  
  H 4 8 3 3 4 4 3 -1 Høyre  
  SV 3 5 5 8 5 3 7 4 Sosialistisk Venstreparti  
  Sp 2 1 2 2 0 x 6 6 Senterpartiet  
  Mdg x x x x x x 0 0 Mijøpartiet de Grønne  
  V x x 0 x 0 2   -2 Venstre  
  FrP x x x 3 1 x   x Fremskrittspartiet  
  Kp x x 3 1 x x   x Kystpartiet  
  Sum 25 25 25 25 19 19 19 0 Antall mandater  
                       
  Stemmer K'95 K'99 K'03 K'07 K'11 K'15 K'19 Diff Stemmer  
  A 1 047 680 650 476 618 701 311 -390 Arbeiderpartiet  
  H 279 526 196 201 316 252 249 -3 Høyre  
  SV 252 326 293 436 346 206 642 436 Sosialistisk Venstreparti  
  Sp 178 101 111 113 35 x 521 521 Senterpartiet  
  Mdg x x x x x x 15 15 Mijøpartiet de Grønne  
  V x x 30 x 42 123 x -123 Venstre  
  FrP x x x 193 102 x x x Fremskrittspartiet  
  Kp x x 184 59 x x x x Kystpartiet  
  Blanke           15 12   Blanke stemmer  
  Totalt 1 756 1 633 1 464 1 478 1 459 1 297 1 750 1 750 Sum alle stemmer  
  Stemmerett       2 526 2 473 2 542 2 588 2 588 Stemmeberettige  
    K'95 K'99 K'03 K'07 K'11 K'15 K'19 Diff X= stilte ikke liste  
                       

BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS