Utdanningsforbundet Nordkapp fikk svar fra partiene
Hege Riise, leder i Utdanningsforbundet Nordkapp. (Arkivfoto)

Utdanningsforbundet Nordkapp fikk svar fra partiene

Utdanningsforbundet har produsert en folder med svar fra de politiske partiene i Nordkapp.
Valg 2019
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 15.08.2019 16:00

Utdanningsforbundet Nordkapp har stilt en rekke spørsmål til Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne, partiene som stiller til valg i Nordkapp. 

Utdanningsforbundet stilte partiene 14 spørsmål, spørsmål om alt fra hvordan organisere barnehagedriften, til lekeplasser og et kommunalt hybelbygg for borteboende elever i videregående skole. 

Hege Riise, leder i Utdanningsforbundet Nordkapp, sier til Radio Nordkapp, at folderen Utdanningsforbundet har laget av svarene, er en enkel oversikt over hva partiene i Nordkapp mener. Folderen ble delt ut på valgdebatten i kinosalen onsdag kveld. 

Spørsmålene partiene besvarte: 
Hvordan ønsker ditt parti å organisere barnehagene i Nordkapp Kommune?
Vil ditt parti jobbe for å øke plantiden til ped.lederne i og øke grunnbemanning i Nordkapp barnehagene?
Vil ditt parti gå inn for at kun lærere med godkjent utdanning får undervise i skolen?
Vil ditt parti gå inn for at kun pedagoger får tilsettes i «pedagogisk leder»-stillinger i kommunens barnehager?
Vil ditt parti gå inn for at det lages en rekrutteringsplan for å få på plass lærere med godkjent utdanning i skolen og barnehagen?
Vil ditt parti gå inn for å øke støttefunksjoner i skolen blant annet innen psykisk helsevern og spesialpedagoger?
Vil ditt parti gå inn for å ansette ressurspedagog/spesialpedagog i barnehage sektoren?
Vil ditt parti gå inn for å ansette andre yrkesgrupper i skolen for å gi lærerne mer tid til å være lærere?
Vil ditt parti gå inn for at bemanningsnormen skal gjelde i hele åpningstiden?
Vil ditt parti gå inn for å øke grunnbemanningen i barnehagene i Nordkapp Kommune?
Hva ønsker deres parti å gjøre med lekeplassituasjonen i kommunen?
Hvordan vil deres parti arbeide opp mot fylkespolitikerne slik at de tilbudene vi har på videregående skole opprettholdes?
Samtidig får vi mange borteboere på 15-16 år hit til kommunen. Hvordan vil deres parti legge til rette for at disse elevene skal trives best mulig i kommunen vår?
Har dere tanker om et kommunalt hybelbygg for å avhjelpe bosituasjonen for ungdommene som kommer hit?


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS