Vil hjelpe elever i Finnmark til å fullføre videregående skole
Høyre ønsker samarbeid lokalt og regionalt for å få flere elever gjennom videregående skole. (Illustrasjonsfoto)

Vil hjelpe elever i Finnmark til å fullføre videregående skole

Fraværsstatistikken for elever i 10. klassetrinn, viser at elever går glipp av mye undervisning.
Valg 2019
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 18.08.2019 09:45

Christine Killie, fylkesordførerkandidat i Troms og Finnmark for Høyre, og kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) mener vi trenger nasjonal, regional og lokal handling, for å nå målsettingen om at flere elever skal fullføre videregående skole. 

--I Troms og Finnmark må vi samarbeide med kommunene for å gi alle barn et best mulig utgangspunkt fra barnehagen, gjennom grunnskolen og videre inn i videregående. Vi har gjort mye. Vi har gitt historisk mange lærere tilbud om videreutdanning. For Troms og Finnmark betyr det at nesten 2 500 lærere har fått tilbud, vi har innført en plikt for skolene til å gi intensiv opplæring i lesing, skriving og regning for 1.-4.-klassinger som står i fare for å falle bak og vi har innført en fraværsgrense i videregående. Det har Christine Killie og Jan Tore Sanner skrevet i et leserinnlegg publisert i Radio Nordkapps portal. 

Killie og Sanner vil gjøre mer. De vil innføre en varslings- og oppfølgingsplikt for skolene for å fange opp elever fra første fraværsdag. I 2018 fikk vi for første gang fraværsstatistikk for 10.klasse. I Troms er elevene borte i snitt seks dager og seks timer. For Finnmark er tallet åtte dager og seks timer. Disse elevene går glipp av mange timer, dager og uker med viktig undervisning som kan være helt avgjørende for faglig og sosial mestring. Det skaper kunnskapshull som kan være vanskelig å tette. Derfor vil vi at skolene skal gjøre mer når elevene er mye borte, har Killie og Sanner skrevet i leserinnlegget. 

De vil også innføre en plikt for skolene til å samarbeide om overgangen fra ungdomsskole til videregående. Ofte svikter det i oppfølgingen av elevene i disse sårbare fasene, for eksempel fra ungdomsskole til videregående. Derfor vil Høyre at skolen skal gi elevene den hjelpen de trenger for å mestre den nye hverdagen, ifølge leserinnlegget til Høyre-politikerne. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS