Må sikre rekruttering av leger
Helseminister Bent Høie.

Må sikre rekruttering av leger

Helseministeren skryter av Nordkapp kommune.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 13.08.2019 21:29

Helseministeren mener Nordkapp har vært flink å legge til rette for fastleger og dermed sikre stabil bemanning. 

Nå opplever flere og flere kommuner i sentrale strøk at de må gjøre som Nordkapp, nemlig ansatte dem i kommunen fordi færre unge leger vil jobbe i privat praksis. 

--Vi må videreutvikle fastlegeordningen slik at de som går inn i ordningen sikres forutsigbarhet og vil jobbe der til de går av med pensjon, og er attraktiv for nye generasjoner med leger. Det sier helseminister Bent Høie (H) til Radio Nordkapp.

Helseministeren advarer mot at for mange kommuner ansetter leger. 
--Leger som jobber i kommunen har kortere dager og behandler færre pasienter i løpet av dagen. Blir det for mange ansatte i kommunene i sentrale strøk vil dette ramme distriktene fordi man ikke får søkere, sier Høie. 

--Digitale verktøyer som fastlegene jobber med i dag, er for dårlige. Her kommer det en forbedring gjennom nasjonal kommunaljournal som vil gjøre hverdagen lettere, lover Høie. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS