Pressemelding

Måsøy Arbeiderparti - 17.04.2021

Vil ha jevnere nettleie over hele landet.

!Bernth Sjursen, Ap, ordfører i MåsøyI helga var det Landsmøte i Arbeiderpartiet, og et av de viktigste ordene på agendaen var; «Nå er det vanlige folks tur». Vi vil legge til rette for bosetting og næringsetablering distriktene, og da må dette kunne gjennomføres på like vilkår.

Vi må kunne forvente at også distriktene skal ha tilgang på nødvendig infrastruktur, og kunne utvikle og modernisere dette.

Kostander for utbygging og elektrifisering blir fordelt på kunder, og med færre kunder blir regninga høy på vanlige folk og bedrifter.

I Finnmark har vi et tøffere klimatiske forhold, i andre distriktsområder er det gjerne tøffere topografiske forhold, og i distriktene er det færre å dele regningen på enn det er i større byområder.

Tina Bru har tidligere sagt at større nettselskaper vil jevne ut nettleien, og at ytterligere utjevning er unødvendig. Dette er Høyrepolitikk, og sentraliseringspolitikk. Uten en utjevning vil det bli en konkurransevridning, som vil gi de store sentrale selskapene fortrinn, og de små vil ikke ha muskler til å bygge ut og vedlikeholde nettet uten en økning i lokal nettleie.

Vi mener at elektrifisering må være et spleiselag, og da må vi i bruk hele landet – også når det gjelder kompetansearbeidsplasser i de mindre selskapene i distriktene.

Måsøy Arbeiderpartiet fremmet et forslag om jevnere nettleie i landet, og etter en lang fredagskveld - helt opp mot tidsfristen, fikk Bernth R. Sjursen formulert ei setning til programmet; «innføre en utjevningsordning som bidrar til jevnere nettleie i hele landet». Etter hektisk jobbing i de digitale landsmøtekorridorene fikk man dette på plass i Arbeiderpartiets program, som ble vedtatt lørdag formiddag. Små ord med stor betydning for «lys i husan» og etablering av næring.

Dette er distriktspolitikk.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS