Pressemelding

Kristina Hansen Ordfører i Nordkapp kommune - 02.02.2009

Valget av styreleder i Nordkapp og Porsanger Havn IKS

Ordfører i Nordkapp beklager den rotete situasjon som har oppstått i forbindelse med valg av styreleder i Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Verken havneselskapet eller eierkommunene Nordkapp og Porsanger er tjent med et rotete inntrykk.

Da tidligere styreleder i Nordkapp og Porsanger Havn IKS Bjørn Ronald Olsen (H), trakk seg med umiddelbar virkning 14. november 2008 – begrunnet med at han ikke hadde tid til å ivareta vervet som leder i havneselskapet - tok ordfører i Nordkapp, som også er leder i havnerådet, umiddelbart kontakt med leder i Nordkapp Høyre Marita M. Nilsen. Dette fordi avtalen mellom AP, H og FrP i Nordkapp kommune, sa at Høyre skulle ha styreledervervet i havneselskapet.. Oppgaven med å finne ny styreleder til Nordkapp og Porsanger Havn IKS har hele tiden ligget hos Nordkapp Høyre.

Fra tillitsvalgte i Nordkapp Høyre har to kandidater blitt lansert, Erling Walsøe som den ene og relansering av avgått styreleder Bjørn Ronald Olsen som den andre. Etter hvert som det nærmet seg beslutningsdato klargjorde tillitsvalgte i Nordkapp Høyre at Erling Walsøe var Høyres kandidat. Med bakgrunn i dette førte havnerådets leder (ordfører i Nordkapp) samtaler med Walsøe vedrørende ledervervet og oppgaver og utfordringer knyttet til det. For Nordkapp kommune er styreledervervet i havneselskapet et av de viktigste lederverv i kommunen. Om morgenen samme dag som beslutning skulle tas kom det imidlertid ny beskjed fra Nordkapp Høyre, som kvelden før hadde hatt medlemsmøte og nå ville ha Bjørn Ronald Olsen som sin kandidat.

Ordføreren mener at hun, ved å foreslå Erling Walsøe som styreleder i Nordkapp og Porsanger Havn IKS, ikke har begått brudd på avtalen mellom AP, H og FrP. Erling Walsøes kandidatur er foreslått av Nordkapp Høyre !

Når Erling Walsøe var valgt som ny styreleder i Nordkapp og Porsanger Havn IKS ble Bjørn Ronald Olsen oppringt, et enstemmig havneråd ønsket at han skulle fortsette som styremedlem – et mindre tidkrevende verv. Olsen takket nei.

Det er beklagelig at vi havner opp i denne type stridigheter. Nordkapp og Porsanger Havn IKS og dets eierkommuner står overfor mange muligheter og store arbeidsoppgaver. Vi trenger samarbeid og samhandling og ikke person- og partistridigheter. Vi trenger å samle krefter og holde fokus på utvikling og ikke innadvendt energibruk og fokus. Samarbeide for å gripe muligheter og samarbeide for å dra lasset i lag mot fastsatte mål. Havneselskapet og dets eierkommuner har store og spennende oppgaver foran seg. Som følge av økt petroleumsaktivitet i Barentshavet vil det bli økt maritim aktivitet i nordområdene og vi må arbeide for at vi får vår del. Vi står rett foran realisering av ny cruisekai og utdyping og mudring av indre havn i Honningsvåg. Vi ønsker videreutvikling og økt aktivitet innen oljeomlasting og vi må arbeide for økt aktivitet knyttet til sikkerhet og beredskap – og da har jeg bare nevnt noe. Skal vi lykkes må vi bruke kreftene riktig; samarbeide, samhandle og samle krefter.
Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS