Pressemelding

Sigurd Kvammen Rafaelsen, leder Finnmark Ap og Tomas Sagen, leder fiskeriutvalge - 19.06.2024

Tiltak i fiskeriene

!Sigurd Kvammen Rafaelsen, leder Finnmark Ap og Tomas Sagen, leder fiskeriutvalgetFinnmark AP er svært bekymret for situasjonen i fiskeriavhendige kystsamfunn i fylket vårt. Kvotenedgang gjør situasjonen meget krevende både for fiskere og landindustri. Finnmark AP mener at det er behov for å vurdere alle mulige tiltak, både kortsiktige og langsiktige, for å få i gang økt aktivitet langs kysten.  

Vi registrerer at fiskeriministeren har invitere til å gi innspill på ferskfiskeordningen, med sikte på justeringer fra 2025. Det mener Finnmark AP er bra. Som ett kortsiktig tiltak knyttet til ferskfiskordningen ber vi fiskeriministeren vurdere å igangsette ferskfiskordningen med inntil 30% innblanding av torsk for åpen gruppe, allerede inneværende sesong.

Det gjenstår fortsatt ett relativt stor kvantum av kvoten i åpen gruppe, og selv om man risikerer et overfiske på de knappe 1000 tonn som er avsatt til ferskfiskordninga, vil det være mulig å avregne mot restkvoten slik at en unngår overfiske for gruppa.

Videre har vi drøftet råstoffsituasjonen langs finnmarkskysten i dag. Vi er glad for at fiskeri- og havministeren har flagget at hun vil ha fokus på landindustrien nå etter at kvotemeldinga er landet og at hun også har sagt at pliktsystemet må få fokus nå. Vi mener at tiden er overmoden for dette og målsettingen må være å skaffe fiskeriavhengige samfunn langs kysten tiltrengt tilførsel av råstoff. Vi ber fiskeri- og havministeren vurdere å få omgjort deler av pliktkvotene til å også kunne få utvidet ferskfiskordning der også havfiskeflåten blir involvert. Ordningen bør kunne virke sammen med nåværende ferskfiskordningen og slik sett gi enda bedre effekt for landing av råstoff i deler av året der det landes beskjedne mengder fisk.

For å sikre arbeidsplassene i industrien ber vi også om at man utvider permitteringstiden til 52 uker for ansatte i fiskeindustrien. Dette vil gjøre at man vil kunne beholde kompetansen i industrien selv om man nå opplever stor nedgang i leveranser langs kysten.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS