Pressemelding

Høyre i Nord-Norge - 16.08.2022

Strømpriskrisen i sør må løses i sør

Arbeiderpartiets Stavanger-ordfører har satt følelsene i sving både nord og sør for Dovre. Som leder av APs nye energiutvalg tar hun til orde for å utjevne strømprisene mellom nord og sør. Vi løser hverken situasjonen i Norge eller i resten av Europa med å koble oss i nord på det sørnorske strømnettet. Dersom man bygger bedre overføringskabler til sør av rettferdighetsårsaker, vil dette kun ha en effekt: Det vil gi høyere priser i nord og nøyaktig de samme prisene som i dag, i sør.

Høyre i Nord-Norge er krystallklare på at en kraftig fremskyndelse av overføringslinjer inn til det nordligste prisområdet vil være svært skadelig for industribygging og samfunnsutviklingen i nord, som for tiden er svært positiv. 

Vi mener det heller ikke er en fordel for Norge samlet sett at Nord-Norge mister sin unike mulighet til å tiltrekke oss store grønne industriprosjekter som har konkurrerende alternativer i de nordlige strømprisområdene nord i Sverige og Finland.

Det er svært prisverdig at våre to stortingsrepresentanter Bård Ludvig Thorheim fra Nordland og Erlend Svardal Bøe fra Troms har målbært dette standpunktet så tydelig, og satt det på dagsorden i eget parti, på Stortinget og i offentligheten. Det ønsker vi at de skal fortsette å gjøre. De har ikke glemt hvem som har valgt dem inn og søker å ivareta både regionens og nasjonale interesser i denne saken, som er betent i flere partier.

Innad i Nord-Norge er behovet for styrket overføringskapasitet stort, både for forsyningssikkerhet og gode vilkår for næringsutvikling. Det gjelder oppgraderinger av nett i Finnmark i øst-vest retning, nordover fra Balsfjord, til Senja, i Ofoten og Vesterålen, deler av Salten og store deler av Helgeland. Dette bør være Statnetts fremste prioritet de neste årene.

Høyre i nord er opptatt av å utnytte fortrinnet som nå er i nord med et regionalt kraftoverskudd.  Vi er derfor i mye større grad opptatt av å etablere grønn kraftkrevende industri i den nordlige landsdel som også vil være viktig i nasjonalt og globalt perspektiv, enn å la en kortsiktig bekymring over høye strømpriser i sør bidra til å overføre kraft fra nord til sør.  Dette er en feilslått politisk strategi som ikke bare rammer den nordlige landsdel, men i det store bildet også vår nasjonale energi- og industripolitikk. 

Perspektivet burde heller være hvordan vi som nasjon kan øke energiproduksjonen i den sørlige landsdel, for å øke tilbudet og dermed redusere kostnadene, men også i nord for i enda sterkere grad kunne legge til rette for nye industriarbeidsplasser.  I mellomtiden må man heller sørge for å utjevne prisforskjellene med ulike politiske virkemidler og støtteordninger til de som er hardest rammet av høye strømpriser i sør-Norge.

 

Beate Bø Nilsen                                               Christine Bertheussen Killie

Gruppeleder på fylkestinget i Nordland             Gruppeleder på fylkestinget i Troms og Finnmark

 

Eivind Holst                                                    Geir Inge Sivertsen

Fylkesleder                                                      Fylkesleder

Nordland Høyre                                               Troms og Finnmark Høyre

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS