Pressemelding

Sametingsrådet - 27.04.2021

Støtte til reiselivsbedrift i Loppa

Sametingsrådet bevilger 163 000 kroner i tilskudd til Loppa-bedriften Arctic Nuvsvåg AS, til omstilling og kompetanseløft.

Arctic Nuvsvåg AS driver med naturbasert turisme med utgangspunkt i bygda Nuvsvåg i Loppa. De har blant annet utleie av hytter, fiskebåter og tilhørende fasiliteter. På lik linje med de fleste andre reiselivsbedrifter i regionen har Arctic Nuvsvåg hatt et krevende 2020 som følge av koronapandemien. Prosjektet de søker tilskudd til innebærer tilpassing og omstilling som følge av dette, og de vil bygge om til mer smittesikre lokaler.

Selskapet får nå tilskudd til investeringer som skal gi bedre smittevern i bedriftens tilbud og gjøre at man kan betjene flere turistgrupper samtidig. Tiltakene vil også styrke bedriftens kapasitet når samfunnet kommer tilbake til en mer normal situasjon.

Sametingsrådet synes det er positivt med prosjekter fra lokalt næringsliv som bidrar til verdiskaping og sysselsetting.

– Arctic Nuvsvåg AS har levert reiselivstjenester i Nuvsvåg i mange år og vi er glade for å kunne bidra til å støtte utviklingsprosjektet deres, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Sametingsrådet er bekymret for effekten koronapandemien har på næringslivet i de samiske områdene, og særlig bekymret er de for reiselivsbransjen.

– Reiselivsbedrifter som er særskilt rammet av koronasituasjonen og som har gode utviklingsprosjekter er derfor særlig velkomne til å søke tilskudd fra Sametinget, sier Muotka.

Bevilgningen på 163 000 kroner gis fra tilskuddsordningen Tilskudd til variert næringsliv. Arctic Nuvsvåg har flere ganger tidligere fått tilskudd fra Sametinget til utviklingsprosjekter.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS