Pressemelding

Stortinget - 28.06.2022

Stortingets direktør vedtar gebyr fra Datatilsynet og sier opp sin stilling

Stortingets direktør, Marianne Andreassen, vedtar overtredelsesgebyr fra Datatilsynet på 2 millioner kroner. Direktøren sier samtidig opp sin stilling.

Marianne Andreassen sier opp stillingen som Stortingets direktør. Foto: Stortinget

Stortinget har mottatt endelig vedtak fra Datatilsynet, der de opprettholder sitt standpunkt fra varselet i januar 2022 om et overtredelsesgebyr på 2 millioner kroner. Datatilsynet uttrykker samtidig at de mener det er utvist grov uaktsomhet i forbindelse med dataangrepet på Stortinget i august 2020.

Saken dreier seg om at personopplysninger fra 13 epostkontoer kunne være på avveie. Etterforskningen fra PST pekte mot at Russland kunne stå bak angrepet.

Stortingets administrasjon, ved Stortingets direktør, har i dag besluttet å vedta overtredelsesgebyret. Direktøren har samtidig sagt opp sin stilling og bedt om å bli fritatt fra arbeidsplikt i oppsigelsesperioden.

Direktørens uttalelse:

Jeg har kommet til at jeg ønsker å ta ansvar ved å si opp min stilling. Angrepet avdekket at det ikke var tilstrekkelig IT-sikkerhet på Stortinget i 2020. Det er gjennomført store forbedringer i IT-sikkerheten på Stortinget siden den gangen. Likevel har jeg kommet til at Stortinget som institusjon er best tjent med å få en ny direktør, som kan videreføre forbedringsarbeidet på bred front, uten et så alvorlig vedtak heftende ved seg.

Jeg har vært motivert til å ta min del av ansvaret og ryddejobben Stortinget står i når det gjelder representantenes ordninger. Men høy arbeidsbelastning og svært krevende saker over lang tid setter spor. Jeg har også av den grunn kommet til at en annen nå må ta dette videre.

Jeg har hatt fire fantastiske år som direktør på Stortinget. Det har vært mange saker å ta tak i. Viktige utviklingsprosesser er iverksatt for å modernisere og effektivisere arbeidet på Stortinget, og for å styrke sikkerheten og beredskapen. De parlamentariske prosessene har gått på skinner, også under den langvarige pandemien. Jeg er stolt over alt vi har gjort og er i gang med!

Men det har som kjent vært mange krevende saker underveis. Juks med reiseregninger, flere IT-angrep og det siste året en vedvarende negativ medieoppmerksomhet rettet mot representantenes ordninger og administrasjonens forvaltning av disse. Jeg har hele tiden ene og alene jobbet for Stortingets beste.

Jeg er sikker på at Stortinget vil komme styrket ut av de ulike prosessene som nå pågår. Det har vært helt nødvendig å sette i gang en helhetlig gjennomgang av representantenes ordninger for å sikre at de har høy legitimitet. Administrasjonen er på sin side i full gang med å gjennomføre forbedringer i sin forvaltning og kontroll.

Noe av det som sitter igjen etter mine fire år er en dyp respekt for engasjementet som hver enkelt folkevalgt legger ned for å forbedre vårt samfunn. Jeg vil også takke for godt samarbeid med de ansatte i partigruppene på Stortinget.

Jeg er utrolig stolt over å ha fått være leder for alle dedikerte medarbeidere i administrasjonen, som hver dag bidrar med sin dyktighet og kompetanse. Til alle dere vil jeg si: Fortsett med å være stolte og engasjerte i den viktige jobben dere gjør for Stortinget.

 

 

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS