Pressemelding

Sametingsrådet - 24.11.2021

Stort samisk elevtap i Norge

Den 14. utgaven av statistikksamlingen Sámi logut muitalit/Samiske tall forteller lanseres førstkommende torsdag. Årets publikasjon tematiserer blant annet et stort kullvis frafall fra samiskundervisningen.

Sámi logut muitalit/Samiske tall forteller er en årlig publikasjon om kommentert samisk statistikk, som gir en omfattende og overgripende oversikt over en rekke fagområder spesielt relevant for de som har behov for kunnskap om samiske forhold. Årets utgave «Samiske tall forteller 14» presenteres digitalt torsdag 25. november 2021 kl. 13.30- 15.00 under Sametingets komitéuke via Sametingets web-TV.

– God og relevant forskning og statistikk om samiske tendenser og fenomener, slik som presenteres i «Samiske tall forteller 14», er helt sentrale for utviklingen av samiske samfunn i hele Sápmi og Norge. Det gir oss også grunnlag for å følge opp myndighetenes forpliktelser, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR).

«Samisk lekkasje» i grunnskolen
Det blir lagt til rette for korte presentasjoner av bidragene i rapporten, presentert av forskerne selv. I Samiske tall forteller 14 forteller professor i nordisk språkvitenskap v/ UiT Norges arktiske universitet, Øystein A. Vangsnes i sin artikkel hvordan det skjer et omfattende tap av elever fra påbegynt samiskundervisning i grunnskolen – omtalt som «den samiske lekkasjen». Vangsnes beskriver situasjonen som alvorlig.

– Når hver femte samiske førstespråkselev slutter med den sterkeste formen for samiskopplæring i løpet av grunnskolen og dermed får norsk som sitt viktigste læringsspråk, er det helt klart uheldig for det samiske språkstrevet. Det hjelper ikke at frafallet fra samisk andrespråksundervisning er enda større, sier han.

Vangsnes beskriver et reelt dilemma for samiske elever.

– Den enkelte samiskelev står i en skvis mellom et kollektivt mål om å vitalisere samisk språk og egne behov og ønsker. Årsakene til det samiske elevtapet er helt sikkert mangfoldige og sammensatte, og det er det er svært viktig å finne ut mer om dem slik at man kan sette inn gode tiltak for å dempe frafallet, sier han.

Sametingsrådet ser frem til lanseringen.

– Årets rapport gir blant annet verdifull kunnskap om frafallet i samiskopplæring i skolen, som både bekrefter tendenser vi kjenner til og som viser at vi ennå har en stor jobb å gjøre. Vi får også interessante perspektiver om næringspolitikk og sametingets valgmanntall, som gir et godt grunnlag for videre politikkutvikling, sier Myrnes Balto.

Statistikksamlingen «Samiske tall forteller 14» ser også nærmere på Sametingets støtte til næringsutvikling, Sametingets valgmanntall og dets utvikling over tid, samt en gjennomgang av samiske tall i Statistisk Sentralbyrå.

Program for lansering:

  • Introduksjon v/ sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR)
  • Overlevering av Samiske tall forteller 14 v/ sekretariatet for Faglig analysegruppe for samisk statistikk, representert av instituttleder Anne Britt Klemetsen Hætta, Sámi allaskuvla)
  • Den samiske lekkasjen i grunnskulen, v/ Øystein A. Vangsnes, UiT Noregs arktiske universitet
  • Sametingets bidrag til næringsutvikling i samiske områder – en analyse av endringer i politikk og virkemidler v/ Bård Kårtveit, NORCE og medforfatter Vigdis Nygaard
  • Sametingets valgmanntall – noen utviklingstrekk v/ Kevin Johansen, cand.polit.
  • Samiske tall – faste tabeller, v/ Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå

«Samiske tall forteller 14» vil være tilgjengelig her: https://samilogutmuitalit.no/nb
Sendingen kan ses her: https://sametinget.kommunetv.no/live/140

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS