Pressemelding

Tor Mikkola (SP) varaordfører i Nordkapp - 23.05.2022

Stopp rasering av viktig utdanningstilbud

Jeg er blitt informert om at VG2 Elenergi og Ekom ved Nordkapp videregående skole skal legges ned fra høsten 2022, dette selv om at det til nå er 8 elever som starter til høsten. Jeg stiller meg undrende til, og forstår ikke hvorfor Fylkesråden for utdanning i Troms og Finnmark fylkeskommune velger å gjøre dette. Samtidig er jeg blitt fortalt at det ble startet en konkurrerende linje i nærområdet for noen år siden som har lavere elevtall, men som ikke blir lagt ned. Det gjør fylkesrådens prioriteringer ennå mer uforståelig. Jeg ønsker å stille spørsmål om hvorfor Fylkeskommunen prioriterer slik, er det slik at kystkommunene skal blø for at man ønsker å sentralisere mer av utdanningstilbudene?

Jeg har deltatt på flere konferanser i det siste som omhandler satsing på distriktene, og å stoppe flyttestrømmen. I nesten alle innlegg som har handlet om dette, påpeker man viktigheten med å ha kompetansearbeidsplasser og det å ha rett utdanningstilbud for distriktene. Hvis Fylkeskommunens prioriteringer fortsetter, vil det ikke gå lang tid før distriktene står uten kompetanse til de arbeidsoppgavene som trengs, og viktig infrastruktur vil bli hardt rammet. Det vil heller ikke bli kompetanse for å utnytte de enorme ressursene som finnes i vår region, slik som for eksempel de store energiressursene.

 

VG2 Elenergi og Ekom er viktig utdanningstilbud for å sørge for rett kompetanse til for eksempel energi-infrastruktur. Den videregående skolen i Nordkapp har godt samarbeid med vår energi og nettselskap som ligger under Repvåg Kraftlag. En utdannelse på VGS i samarbeid med nettselskapet gir elevene ikke bare god kompetanse innen faget, men også en spesiell og viktig klimakompetanse, som er helt avgjørende for å jobbe på kysten. Dette handler ikke bare om vanlig monteringsarbeid og vedlikehold, men aller viktigst er det å ha rett klimakompetanse i forhold til beredskap. På kysten er strømlinjene sårbar i uvær.

 

Ordfører i Nordkapp kommune krever at fylkesråd for utdanning Bjarne Rohde og våre fylkespolitikere ikke legger ned  VG2 Elenergi og Ekom ved Nordkapp Videregående skole. Denne linjen er avgjørende for å få arbeidskraft med rett kompetanse til kystsamfunnene.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS