Pressemelding

Statsministerens kontor - 01.06.2005

Statsministeren gratulerer de Villepin

Statsminister Kjell Magne Bondevik har i dag sendt følgende gratulasjonshilsen til Frankrikes nye statsminister Dominique de Villepin:

"Herr statsminister,

Når De nå overtar oppgavene som Republikken Frankrikes statsminister, vil jeg gjerne sende Dem mine beste gratulasjoner og mine oppriktige lykkeønskninger på den norske regjerings og mine egne vegne.

Forbindelsene mellom Norge og Frankrike er nære. De er vokst fram både gjennom mange års tosidig samarbeid når det gjelder politikk, økonomi og kultur, og innenfor rammene av FN, NATO og EØS. Jeg ser fram til å samarbeide med Dem om å fortsette og videreutvikle disse båndene mellom våre to land i årene fremover.

Med de beste hilsener
Kjell Magne Bondevik"
Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS