Pressemelding

Norges Hytteforbund - 10.08.2022

Staten er selv skyld i strømkrisen

I hele vinter ble det drevet rovdrift på våre reserver av vann. Magasinene ble nedtappet og strøm ble eksportert. Noen har visst glemt at de samme vannmagasiner også skal fungere som vår beredskap. Gamblingen må ta slutt. Det er her regjeringen og spesielt NVE har sviktet, sier styreleder Trond G Hagen i NHF i et brev til Olje- og energidepartementet og NVE.

Staten er selv skyld i strømkrisen. Sist vinter ble vannmagasinene nedtappet og strøm eksportert. Årsak? Kraftselskapene så sitt snitt til å håve inn penger. Regningen sitter vi igjen med.

Strømkrisen eskalerer

Strømkrisen har i løpet av de siste månedene eskalert fra å være en strømpriskrise til i tillegg å bli en strømressurs krise, noe som gjør at det burde være enklere å forsvare tiltak i henhold til norsk lov og EØS regelverk.

Reguleringsmyndigheten ved Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har et forvaltningsansvar med hensyn på vannressursene. I tillegg har både kraftprodusenter og NVE varslingsplikt til regjeringen når vannmagasinene har lav fyllingsgrad. Denne plikten synes å ha blitt fullstendig ignorert inntil forsommeren i år. 

Dette og mer har vi gjort NVE oppmerksomme på. Les brevet her;

Kraftprodusenter og strømselskaper har overfakturert forbrukere i Sør - Norge på grunn av mangelfull forvaltning av vannressursene.

Skivebom for kraftselskapene

Kraftselskapene satset i fjor høst på at det ville falle nok nedbør før vinteren til å fylle opp magasinene igjen, og produserte og solgte det de klarte å levere pga. høye strømpriser i Europa. Dermed ble vannmagasinene tømt før jul og tidlig i vinter. Dette tillot NVE, i strid med sitt lovpålagte forvaltningsansvar. 

Samtidig har høy eksport av strøm til utlandet, pga økt kapasitet fra i fjor sommer, har bidratt til høye strømpriser i Sør - Norge. 

På grunn av manglende kontroll med vannressurseneer regjeringen og NVE, etter Norges Hytteforbunds (NHF) mening, selv skyld i at det har oppstått en strømkrise i Sør - Norge. 

Kraftselskapene driver rovdrift, - vi får regningen

Kraftprodusentene er kommersielle aktører som forsøker å maksimere sitt økonomiske overskudd. NVEs oppgave er å sørge for at dette skjer innenfor rammen av lovpålagte reguleringer. Det er her regjeringen og spesielt NVE har sviktet, sier styreleder Trond G Hagen i NHF i et brev til Olje- og energidepartementet og NVE.

Ved ikke å sette i verk nødvendige tiltak da de så hvilken vei det bar allerede i fjor høst, har staten bidratt til å forsterke strømkrisen ytterligere.

 
Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS