Pressemelding

Norsk Landbrukssamvirke - 25.05.2005

Sørlendinger vet minst om matpriser

Bare en av ti sørlendinger treffer riktig når de blir spurt hvor mye av inntekten norske familier bruker på matvarer. Resultatene fra en fersk befolkningsundersøkelse om nordmenns forhold til matvarer og matvarepriser viser at folk i Agder-fylkene og Telemark er blant dem som bommer grovest i hele landet når vi skal anslå hvor stor andel av inntekten vår vi bruker på matvarer.- Sørlendingene er de som sterkest bekrefter vår mistanke; nordmenn tror at matvarer er dyrere enn det de virkelig er. Selv om hyttene der nede er blitt dyre, er fortsatt maten rimelig, sier kommunikasjonssjef i Norsk landbrukssamvirke Janne Log Røren, som har fått Norstat til å gjennomføre befolkningsundersøkelsen.Tror man bruker mer på Sørlandet

Tall fra SSB (for perioden 2001-03) viser at en gjennomsnittlig norsk husholdning i realiteten bruker 11,5 % av inntekten på matvarer. Av dette igjen går kun halvparten til norskproduserte matvarer.

Bare 12 % av befolkningen i Agder-fylkene og Telemark svarer riktig: At nordmenn bruker mindre enn 15 % av inntekten på mat. Den største andelen av de spurte tror at vi bruker mellom 15 og 30 % av inntekten på mat, og mange tror at vi bruker mellom 35 og 40 prosent av inntekten til matvarer. Totalt mener 85 % av sørlendingene at vi bruker over 15 % av inntekten på matvarer, mens vi i virkeligheten altså bruker om lag 11 %.- Folk går ut fra dagligvarebutikken og tror at alt det som ligger i posen er mat. Det stemmer som oftest ikke, og mange får derfor et skjevt bilde av matvareprisene. De færreste av oss er derfor klar over at kun om lag 11 % av lønnen vår går til mat, sier Log Røren.Ser vi videre på resultatene ser vi en tendens til at det særlig er hvittkjøttprodukter som kylling og egg befolkningen på Sørlandet synes er dyrt. Hele 79 % av sørlendingene synes disse produktene er ganske eller svært dyre. Dette er høyest i landet. Når det gjelder prisene på melke og kornprodukter skiller ikke sørlendingene seg fra resten av folket, der et flertall mener at disse produktene er svært eller ganske rimelige.Nordmenn elsker norsk mat!

Resultatene fra befolkningsundersøkelsen og andre omfattende undersøkelser omkring norske matprodukter er svært oppløftende for norske matvarer. Åtte av ti nordmenn er godt fornøyd med utvalget av norskproduserte matvarer, og hele ni av ti er fornøyd med kvaliteten, viser undersøkelsene. Dessuten mener flertallet av oss at både melkeprodukter og kornprodukter er rimelige, mens kjøtt fortsatt oppfattes som litt dyrt av de fleste.

– Det er oppmuntrende at forbrukerne gir så positive og klare signaler, sier Janne Log Røren.Resultatene fra de ferske befolkningsundersøkelsene støttes i tillegg av faktaundersøkelser, som viser at Norge i et europeisk perspektiv ligger svært godt an når det gjelder utvalg, kvalitet og pris. Undersøkelsene er utført i mars og april 2005 av blant andre Innovasjon Norge, Markeds- og Mediainstituttet (MMI) og Norstat. Utvalget i norske butikker er like godt som i andre europeiske storbyer, og når man tar kjøpekraften i betraktning, er bare fire av femten byer i Europa rimeligere enn Oslo, og hele ti byer dyrere.- Det blir i den norske offentligheten og samfunnsdebatten ofte hevdet at norske matvarepriser er i en europeisk høy særklasse, og det har blir også hevdet at utvalget av norske matvareprodukter er for snevert og at kvaliteten er så som så. Både forbrukernes holdninger og våre faktaundersøkelser viser et helt annet bilde. Resultatene viser tvert i mot at nordmenn flest både er og har grunn til å være godt fornøyd med norske matvareprodukter, sier Janne Log Røren.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS