Pressemelding

Redningsselskapet - 18.06.2024

Slik skjer drukningsulykkene i Norge

De siste fem årene har 416 mennesker mistet livet i drukningsulykker i Norge, viser en ny rapport fra Redningsselskapet.  

De siste fem årene har 6 av 10 drukningsulykker skjedd i sjø, mens resten er fordelt på vann, elver og basseng. Her deltar redningsskøyta «Ragnar Stoud Platou» i et søk etter to savnede personer utenfor Hvaler i 2022. Redningsselskapet/RS Ragnar Stoud Platou

– Økt kunnskap om drukning hjelper oss i utformingen av faktabaserte og mer virkningsfulle tiltak. Denne femårsrapporten er derfor et viktig verktøy i det drukningsforebyggende arbeidet, sier generalsekretær Grete Herlofson i Redningsselskapet. 

I rapporten «Drukningsulykker i Norge 2019 – 2023» ser Redningsselskapet på hvem som drukner i Norge, samt når, hvor og hvordan ulykkene skjer. 

I august i fjor vedtok Regjeringen en nullvisjon mot drukningsulykker på fritidsområdet.

– Vi har allerede delt rapporten med Nærings- og fiskeridepartementet til bruk i utarbeidingen av handlingsplanen som skal følge nullvisjonen, sier Herlofson, som mener at det haster å få på plass både handlingsplan og penger til drukningsforebygging:

– For hver person som drukner, er det også familier, venner, kolleger og lokalsamfunn som mister noen de er glad i. Vi må jobbe sammen for at færre skal oppleve dette, sier hun.  

Hvem, hva, hvor, når og hvordan

I rapporten beskriver Redningsselskapet hvem som drukner i Norge ut fra kjønn og aldersgrupper. Nesten ni av ti som druknet mellom 2019 og 2023 var menn, og eldre voksne over 60 år utgjør en stadig større andel av alle som drukner.

– Fram mot 2040 vil det bli stadig flere eldre i Norge, og svært mange kommer til å være aktive rundt sjø og vann. For å redusere antallet ulykker er det helt nødvendig at vi klarer å nå den eldste delen av befolkingen når det gjelder holdnings- og atferdsendring, sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet.

Redningsselskapet også nærmere på de forskjellige ulykkestypene, der drukning etter fall fra land, fra fritidsbåt og under bading er de tre vanligste årsakene.
– Her ser vi at majoriteten av ulykkene skjer på fritiden og i hverdagslivet utenom jobb. Samtidig vet vi at fiskeryrket er Norges farligste, og antallet ulykker sett opp mot antall yrkesutøvere er høyt, sier Krangnes.

Rapporten omhandler dessuten drukningsulykker fordelt på måneder og årstider, og forskjeller mellom ulykker i ulike miljøer som vann, elv, sjø og basseng.

Store forskjeller mellom fylkene

Redningsselskapets gjennomgang av drukningsulykker de siste fem årene viser at det er store forskjeller i ulykkesbildet mellom de ulike fylkene, både med tanke på antall ulykker og ulykkestyper. For eksempel har Finnmark flest drukningsulykker pr. 100 000 innbyggere, mens Oslo har færrest. I Finnmark skjer én av fire ulykker fra yrkesfartøy, mens ulykker under bading er vanligst i Oslo.

– Vi har et langstrakt land, og verdens nest lengste kyst. Det er derfor naturlig at det er behov for både store nasjonale tiltak og lokale tilpasninger i det drukningsforebyggende arbeidet, sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet.

 
Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS