Pressemelding

Sametinget - 29.06.2022

Sametingets mål er å sikre et lulesamisk barnehagetilbud på Hamarøy

Sametinget er av offentligheten blitt orientert om at Vuonak Mánájåroj AS ble erklært konkurs denne uken. Sametinget ber om at kommunen bidrar til gjenåpning av et nytt lulesamiskspråklig barnehagetilbud på Ájluokta i Hamarøy kommune/ Hábmera suohkan.

 

 –  Det er viktig at samiskspråklige barn i Hamarøy kommune får et samisk barnehagetilbud igjen fra høsten av, og at kommunen tar det ansvaret for å sikre at lulesamisk barnehagetilbud opprettholdes, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.

Sametingspresident Muotka og rådsmedlem Runar Myrnes Balto har møte med Hamarøy kommune nå i formiddag, onsdag 29. juli, om situasjonen som gjelder Vuonak mánájåroj og Árran julevsáme guovdásj/ Árran lulesamisk senter.

  • Vi i Sametinget ønsker å bidra der vi har mulighet for å sikre at barnehagetilbudet opprettholdes, sier Muotka.

 

Et viktig tilbud for å styrke barnas språk og opprettholdelse av lulesamisk språk

Sametinget har de siste årene gitt flere tilskudd til drift av barnehagen og Vuonak Mánájåroj har vært en pilotbarnehage i Sametingets barnehageprosjekt. Sametingspresidenten begrunner slik med viktigheten av å sikre fremtiden for lulesamisk språk.

  • Vår ambisjon er at det skal være et samisk barnehagetilbud i Hamarøy kommune. Derfor har vi tidligere bevilget ekstraordinære midler til Vuonak Mánájåroi for å gi dem en mulighet til å finne gode langsiktige løsninger. Selv om Vuonak Mánájåroj nå er slått konkurs, så endrer det ikke Sametinget målsetningen om å bidra til å etablere et nytt tilbud, sier Muotka

 

Sametinget har deltatt på møter med Nordland fylkeskommune, Statsforvalteren i Nordland, Hamarøy kommune og Kommunal- og distriktsdepartementet. Sametinget er også blitt kontaktet av foreldregruppa fra området som ønsker et møte med den politiske ledelsen.

  • Min oppfatning er at alle parter kommuniserer tydelig om behovet om å opprettholde lulesamisk barnehagetilbud. Dermed er det ikke et spørsmål om det blir et lulesamisk barnehagetilbud, men hvordan det skal organiseres, slik at tilbudet gjenåpnes. Jeg er optimistisk og tror vi sammen klarer å finne gode løsninger. Sametinget har blant annet mulighet til å gi støtte på inntil 500.000 til etablering av nye barnehagetilbud, avslutter Muotka.
Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS