Pressemelding

Sametingsrådet - 25.05.2021

Sametinget støtter utvikling av reiselivet i Karasjok

Sametingsrådet har bevilget 134 000 kroner i tilskudd til Sáivu AS og 119 000 kroner til Mollisjok Lodge AS, begge i Karasjok kommune.

Sáivu AS er et nyoppstartet selskap som skal etableres ved Iešjávri og skal drive med fiske og matproduksjon, opplevelser, overnatting og kulturformidling. Tilskuddet på 134 000 kroner skal gå til bygging av gamme og innkjøp av utstyr.

– Jeg er glad for at vi kan støtte denne etableringen som vil skape et interessant tilbud innen utmarksbasert turisme, overnatting og servering av lokal mat. Bedriftens beliggenhet på Finnmarksvidda vil medføre at tilbudet vil fremstå som attraktivt for kunder som søker etter opplevelser i spennende omgivelser, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Sametingsrådet har også bevilget 119 000 kroner i tilskudd til Mollisjok Lodge AS, som er driftsselskapet på Nedre Mollisjok fjellstue. Tilskuddet er gitt til kjøp av to elvebåter. Båtene skal brukes i selskapets reiselivssatsing. Båtene som kjøpes er elvebåter av den tradisjonelle typen.

– Dette prosjektet bidrar til utvikling og økt kapasitet hos en viktig aktør innen samisk reiseliv. Nedre Mollisjok fjellstue har gjennom veldig fine medieoppslag både på TV og i andre medier på en utmerket måte bidratt til å formidle livet på fjellstuene. Dette prosjektet gir Nedre Mollisjok fjellstue muligheten til å ytterligere styrke tilbudet med elvebåtene de anskaffer, sier Muotka.  

Tilskuddene er gitt fra tilskuddsordningene Variert næringsliv og Samisk reiseliv.  

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS