Pressemelding

Sametinget - 28.06.2022

Sametinget har innvilget tilskudd til to bedrifter i Nord-Troms

Sametinget har innvilget i underkant av 500 000,- tilskudd til to bedrifter i Nord-Troms.

Reiselivsselskapet Arctic Event Balsfjord AS i Laksvatn er innvilget 239 000,- i tilskudd. Selskapet eies av Eindride Hansen og driver med overnatting, servering og aktivitetsbasert turisme i Balsfjord kommune. Midlene skal brukes til utvidelse av bedriftens serveringskapasitet og nye toalettfasiliteter på selskapets anlegg.

Troms Blikkenslager AS er innvilget 258 000,- i tilskudd for å bygge nytt verksted. Selskapet eies av Daniel Østerholm Skorpen og holder til på Storslett i Nordreisa. Prosjektet skal gjøre bedriften i stand til å utvikle sitt tilbud videre og gi grobunn for vekst i selskapet. 

  • Vi er glade for å kunne støtte disse bedriftene med tilskudd og har tro på at disse prosjektene vil bidra til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i Sametingets virkeområde, sier Sametingspresident Silje Karine Muotka i en kommentar.

Tilskuddene tas fra ordningen for variert næringsliv.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS