Pressemelding

Bjørn Inge Mo (Ap), fylkesrådsleder Troms og Finnmark - 12.07.2021

Russisk laks på avveie i fjord og elv

Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Bjørn Inge Mo (Ap), kritiserer fiskeriministeren og miljøvernministeren for dårlig forvaltning av russelaksinvasjonen i fjorder og elver i den nordlige delen av Norge.

Denne uka, på bare en dag, tok dugnadsgjengen i Vestre Jakobselv i Øst-Finnmark opp over ett tusen russelaks, som også kalles pukkellaks eller stillehavslaks. Denne laksen er uønsket da den truer bestanden av villaks – atlanterhavslaks.

  *   All ros til lokale jeger- og fiskerforeninger. Og takk til de som stiller på dugnad for å ta opp russelaksen fra elvene. Men det er jo ikke sånn landet skal drive fiskeriforvaltning, sier den øverste politiske lederen i Troms og Finnmark.

Visste om invasjonen
Mo er kritisk til de nevnte ministrenes ansvar, for å gripe for seint inn, og at de burde kjenne til toårs-syklusen:
--Russelaksen kommer i store bølger inn i våre fjorder og elver annethvert år. I 2019 var det en voldsom oppgang. I år har det vært enda verre. Det er formidable mengder russelaks som går opp i elvene. Dessuten får de få sjølaksefiskeren store kvanta i garnene.

Holder ikke med frivillighet
Mo har fått med seg at både fiskeriministeren og miljøvernministeren har vært på besøk i Finnmark og har fått vite om invasjonen av russelaksen.
--Jeg registrerer at de har bevilget midler til lokale tiltak for å bekjempe russelaksen. Men jeg stiller et stort spørsmålstegn ved deres forvaltning. De legger vekt på frivillighet og dugnad for å håndtere en offisielt erklært uønsket art i vårt økosystem. Det er for svakt, det holder ikke med småpenger for å løse et slikt problem. Dette er et nasjonalt ansvar å få dette løst, avslutter Mo.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS