Pressemelding

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet - 26.05.2005

Rød-grønt industriforlik

De rød-grønne partiene fremmer i dag felles forslag om et nytt industrikraftregime for å sikre framtida til mange bedrifter og lokalsamfunn i Norge.Forslagene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet om å sikre industrien kraft vil få flertall i Stortinget med støtte fra FRP.

Et nytt industrikraftregime er en viktig sak for mange lokalsamfunn som opplever stor usikkerhet etter hvert som de politisk bestemte kraftkontraktene løper ut. Tusenvis av arbeidsplasser trues av skyhøye kraftkostnader, uttaler de energipolitiske talspersonene i de tre partiene, Rolf Terje Klungland, Hallgeir H. Langeland og Inger S. Enger.Det viktigste vedtaket handler om å etablere et nytt industrikraftmarked for langsiktige kontrakter.

”Stortinget ber Regjeringen utrede og legge frem en egen sak for Stortinget om å etablere et eget industrikraftmarked. Et slikt marked må gjennom objektive kriterier sikre lik konkurranse om den kraft som legges ut i markedet gjennom auksjon.”- I dag er det svært vanskelig å oppnå langsiktige kraftkontrakter med priser som holder mål internasjonalt. Nærheten til store vannkraftressurser, som tidligere var et nasjonalt fortrinn, er i ferd med å forsvinne for norsk industri, uttaler forlikspartnerne.De rød-grønne partiene sørger for å pålegge regjeringen å utrede en ordning som stiller krav til energieffektivisering og energigjenvinning når det inngås langsiktige kraftkontrakter. Det fremmes også flere forslag som skal bidra til å skape et mer langsiktig og energieffektivt kraftsystem.- Til tross for flere pålegg fra Stortinget har ikke regjeringen villet og evnet å utrede mulighetene som ligger innenfor EØS-avtalen til å utforme et nytt industrikraftregime. Derfor har Stortinget nå tatt styringen over en bokstavlig talt kraftløs regjering.Den kraftforedlende industrien i Norge sysselsetter 22.000 mennesker direkte. Bedriftene er hjørnesteiner i mange lokalsamfunn og blant de ledende internasjonalt når det gjelder moderne teknologi, produktivitet og høye miljøstandarder. Det er derfor viktig for Norge å videreutvikle denne næringen.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS