Pressemelding

Nordkapp FrP - 19.02.2009

Rassikring av E69

”Å kjøre til Honningsvåg er en kalkulert risiko,” uttaler Statens vegvesen i Finnmark Dagblad 17. februar 2009.
Må det skje en ulykke med dødsfall statsminister Jens Stoltenberg før det bevilges penger til ras sikring av E69 når det er en kalkulert risiko å kjøre denne veien i følge statens vegvesen.
E69 trafikkeres av flere hundre tusen mennesker hvert år der mesteparten av trafikken skjer om sommeren i forbindelse med turistsesongen på Nordkapp.
Veien er også en viktig brikke i frakt av fisk og andre sjømatprodukter til Europa og andre stedet i Norge. Årlig går det flere tusen tonn med fisk og andre sjømatprodukter til disse markedene.
På grunn av de gode havneforholdene med dype kaier i Honningsvåg er dette en naturlig havn for norske og utenlandske fartøy som trenger forsyning og vedlikehold., I denne forbindelse kan nevnes redningsoperasjonen av atomubåten Kursk der plattformen Regalia lå til kai i Honningsvåg og tok i mot alle forsyninger før den gikk til havaristen.
E69 er en viktig veiforbindelse for lokalsamfunnet i Nordkapp. Etter denne veien kommer 95 % av det lokalsamfunnet trenger av forsyninger. I tillegg skjer mesteparten av syketransport etter denne veistrekningen til alle døgnets tider og uansett værforhold.
På denne strekningen er det flere ras utsatte områder som blant annet står på topp 20 lista over de mest utsatte områdene i Norge.
I tillegg til dette har denne strekningen Norges dårligste tunnelforbindelse. Skarvbergtunnelen er av brannsjefen i Porsanger karakterisert som så brannfarlig at den burde vært stengt for trafikk. Ved en eventuell brann i et kjøretøy i denne tunnelen vil dette kunne få store konsekvenser for lokalsamfunnet. Nærmeste brannbil er 80 kilometer i fra tunnelen og med en utrykningstid på nærmere 60 minutter kan en selv tenke seg hvilke konsekvenser dette kan få for både kjøretøy og mennesker som er inne i tunnelen.
I Finnmarksposten 19. februar 2009 sier Torkjell Johnsen i Statens vegvesen at hans mareritt er at det skjer en kollisjon mellom en buss og en tankvogn eller en annen buss inne i Skarvbergtunnel da tunnelen ikke har tilfredstillende brannventilasjon. Ved en sørlig vindretning på 7-12 sekundmeter vil luftstrømmen gå mot nord. Det betyr at det kun er mulig å komme inn fra sør og en brannutrykning må skje fra Porsanger kommune. Problemet er da at Porsanger kommune ikke er dimensjonert eller utstyrt til å takle en slik situasjon og dermed kommer en ikke inn til ulykkesstedet og må la det brenne til det slukker av seg selv.
Nordkapp Fremskrittsparti krever at statsminister Jens Stoltenberg nå tar ansvar og bevilger de midlene som må til for å sikre at E69 blir en sikker og trygg vei for alle som ferdes etter den.

Honningsvåg 19. februar 2009

Per Tore Schjelderup
For styret I Nordkapp Fremskrittsparti
Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS