Pressemelding

Sharon Fjellvang, 2. nestleder i Finnmark Unge Høyre - 03.02.2017

På tide at noen setter sidemål på dagsorden

I dag går en av fem ut av den norske skolen uten å kunne lese og skrive skikkelig. Da er det politikerne sin jobb å legge til rette slik at de elevene som sliter får den hjelpen de trenger. En av måtene å gjøre dette på er valgfritt sidemål. Jeg mener at elevene skal bruker mer tid på å lære et språk ordentlig, i stedet for to nesten like skriftspråk dårlig. 

I løpet av skoleåret blir det brukt mange timer på sidemål, timer man kunne brukt på å lære å beherske hovedmålet sitt bedre. Jeg synes det er unødvendig at skoleelever blir tvunget til å lære seg to nesten helt like språk når de i realiteten aldri vil få bruk for det etter videregående. Det blir derfor for dumt at man gjennom hele ungdomsskolen og videregående skal bruke tid på å undervise i sidemål.

Det ble i 2004-2007 gjort et forsøk i Oslo med valgfritt sidemål. 85% av elevene ved skolene som deltok i forsøket var positive til at skolen deres deltok, og 60% av elevene på skolene utenfor forsøket ønsket at deres skole hadde deltatt. En rapport viser også at 90% av elevene som deltok i forsøket kunne tenke seg å gjennomføre forsøket på nytt. Både blant elevene på skolene som var med i forsøket og blant elevene på 6 av 8 skoler som ikke var med, støttet forsøket med valgfritt sidemål. Det viste seg også at forsøket med valgfritt skriftlig sidemål hadde en positiv effekt på elevenes holdninger. 

«Hvis språkferdighetene i norsk skriftlig skal styrkes, er det en betingelse at elevenes hovedmål tillegges mer vekt - selv om det betyr mindre vekt på sidemålet.» Dette sitatet er hentet fra en artikkel skrevet av Finn Erik Vinje. To av tre lærere er litt eller helt enig i dette utsagnet. 

Vi må også huske at valgfritt sidemål ikke handler om å svekke nynorsken. De som har nynorsk som sitt hovedmål vil kunne velge vekk undervisning i bokmål.

Hvorfor skal vi ikke la de elevene som vil prioritere sitt hovedmål bli hørt? Jeg stoler på at norske skoleelver selv vet hva som er best for dem og at de er ansvarlige nok til å bestemme om de vil bruke tiden sin på å lære hovedmål eller sidemål. Dette er en valgfrihet norske elever fortjener, og som er nødvendig for at elevene skal lære å skrive korrekt norsk.

Med Høyre i regjering har skoleelever alt å vinne! Torsdag 12 januar ble andreutkastet til Høyres stortingsvalgprogram lansert. Programmet gir skoleelever nye muligheter med gode forutsetninger for framtiden, og jeg er stolt av å være med i et parti som gir elever den skolen de fortjener. 

Sharon Fjellvang
Finnmark Unge Høyre
2. Nestleder

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS