Pressemelding

Norsk Landbrukssamvirke - 25.05.2005

Oslo i utakt med resten av Norge

Flertallet i Oslo skiller seg tydelig ut fra resten av landet i sitt forhold til norsk mat og matproduksjon. Mens resten av Norge tror mest på norske matprodusenter og er svært begeistret for utvalg og kvalitet på norsk mat, vil flertallet i Oslo helst ha mer av importerte produkter og aksjonæreide matselskaper i stedet for norskeide samvirkebedrifter.48 prosent av Oslos befolkning mener at norske politikere bør legge til rette for økt import av internasjonale produkter, mens 36 prosent støtter en politikk som legger til rette for fortsatt nasjonal matvareproduksjon, På landsbasis er forholdet omvendt, der mener 53 prosent at den nasjonale matproduksjonen bør prioriteres, mens 36 prosent mener vi bør øke importen av utenlandske produkter, viser en ny befolkningsundersøkelse som Norstat har gjennomført for Norsk Landbrukssamvirke.

Oslo er også det eneste stedet i landet der et lite flertall tror forbrukerne er best tjent med at selskaper eid av private investorer produserer matvarene, mens man i resten av landet har størst tillit til de bondeeide samvirkebedriftene. Oslo-folk er dessuten mindre fornøyde med utvalg, kvalitet og pris enn befolkningen i resten av Norge, viser undersøkelsen.Mytene sterkest i Oslo

- Vi er glade for at de fleste i Norge er så godt fornøyde med norskprodusert mat, og at de ser betydningen av en sterk landbruksindustri. Det er samtidig innlysende at vi må kommer i en bedre dialog med Oslo-folk, slik at vi kan ta fatt i det faktum at myter og feilinformasjon står noe sterkere i Oslo enn i resten av landet, sier Janne Log Røren, kommunikasjonssjef i Norsk Landbrukssamvirke.

- Samtidig er svært mange i Oslo fornøyde med pris, utvalg og kvalitet på norske matvarer, her følger Oslo i hovedsak resten av landet, med litt lavere tilslutning. Oslo-folk skiller seg først og fremst ut med høyere tillit til importvarer og private investorer i matvarebransjen enn befolkningen i resten av landet. Også i Oslo er store mindretall i favør av norske varer og norskeide bedrifter.

- Når der likevel er et flertall som skiller seg fra landet for øvrig, kan det blant annet ha sammenheng med at store befolkningslag i Oslo er høyinntektsgrupper med mer liberalistisk orientering. Det kan også ha sammenheng med ønsket om å tilhøre urbane kulturer der man markerer avstand til tradisjonelle næringer og gjerne vil framstå som moderne og internasjonale, sier Janne Log Røren.På femteplass

Åtte av ti nordmenn er godt fornøyd med utvalget av norskproduserte matvarer, og hele ni av ti er fornøyd med kvaliteten, viser befolkningsundersøkelsen. Dessuten mener flertallet av oss at både melkeprodukter og kornprodukter er rimelige, mens kjøtt fortsatt oppfattes som litt dyrt av de fleste.

Prismessig ligger Oslo på femteplass når vi sammenligner priser i forhold til kjøpekraft i 15 europeiske byer (prissammenligning foretatt av Innovasjon Norge mars/april 2005).

Et flertall på (54 %) av nordmenn mener melkeprodukter og kornprodukter (62 %) er rimelige eller svært rimelige, viser den nasjonale befolkningsundersøkelsen Norstat gjennomførte i april.

Et flertall av befolkningen (51 %) synes at kjøttprodukter er litt dyre, mens 25 % mener kjøtt er svært dyrt. På den annen side mener 21 prosent at kjøtt er rimelig eller svært rimelig. – Her er det imidlertid interessant å merke seg at folk flest i andre land mener det samme. Vi fikk utført en parallell undersøkelse i Sverige, og også der oppfattet flertallet kjøtt som dyrt: 72 % av svenskene at kjøttprodukter er litt eller svært dyre, mens 76 % av nordmennene sier det samme, sier Log Røren.Hurra for utvalget og kvalitet

Befolkningsundersøkelsen viser at et overveldende flertall på godt over 80 % er ganske eller svært godt fornøyd med utvalget av alle kategorier av norske matprodukter som det er spurt om; kjøttprodukter, hvittkjøttprodukter, melkeprodukter og kornprodukter.

Faktaundersøkelsene bekrefter hvorfor forbrukerne er fornøyde med utvalget: Målt opp mot europeiske naboer er utvalget av matprodukter innenfor utvalgte matvaregrupper i Norge i absolutte tall omtrent som ellers i Europa og suverent i toppen når det gjelder antall matprodukter målt i forhold til markedets størrelse.

Befolkningsundersøkelsene viser også at hele ni av ti innbyggere i Norge er ganske eller svært godt fornøyd med kvaliteten på matvarene innenfor alle produktkategorier.

God smak, sunn og trygg mat er de viktigste faktorene som veier omtrent like mye når Ola og Kari skal kjøpe matvarer.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS