Pressemelding

Finnmark Fylkeskommune - 21.06.2024

Oppdatering Fv. 888 Lebesby og Bekkarfjord

Det vil gjennomføres et forsøk på rensk av potensielle skredfarlige områder ved fv. 888 Bekkarfjord lørdag 22. juni. Deler av strekningen blir stengt.

Tiltak og tidspunkt
Forsøk på rensk vil bli gjennomført med helikopter og brannbøtte. Avgang fra Alta vil være 07:00-08:00, og ankomst Bekkarfjord er antatt 1 time senere. Aksjonen med rensk vil iverksettes kort tid etter ankomst Bekkarfjord, og under denne aksjonen må fv. 888 mellom Lebesby og Bekkarfjord stenges for all trafikk. 

Planlagt ankomst tilbake til Alta er senest kl. 15:00, og derfor vil forsøket på rensk avsluttes rundt klokken 14:00. Driftsentreprenør i FFK står klar for å rydde bort eventuelle skredmasser som når vei, og veien antas derfor åpnet kort tid etter aksjonen.

Mulig aktivitet mandag 24. juni
Hvis rensk med helikopter og brannbøtte på lørdag har ønsket resultat, men at det er gjenværende masser igjen, vil det bli gjennomført et nytt forsøk på rensk mandag den 24. juni. Tidspunkt på mandag er enda ikke fastsatt, da dette avhenger av resultatene på lørdag.

Dersom rensk med helikopter har fått tilfredsstillende resultat, vil anbefalingene om stengt vei ved varslete store nedbørsperioder opphøre. Hvis rensk med helikopter ikke gir tilfredsstillende resultat, vil geologene i FFK gjøre en ny vurdering av skredfaren, og om anbefaling av stengt vei ved store nedbørsperioder opprettholdes.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS