Pressemelding

Samferdselsdepartementet - 01.06.2005

Nye strekninger med fartsgrense 100 km/t

- Hvis alle fulgte trafikkreglene, ville antall ulykker kunne bli halvert. Derfor er vi avhengige av at trafikantene har respekt for fartsgrensene og trafikkreglene. Fartsgrensene må være tilpasset kjøreforholdene. På særlig ulykkesutsatte strekninger kan det være riktig å sette ned fartsgrensen. På spesielt trygge strekninger på motorveg kan det derimot være riktig at fartsgrensen er 100 kilometer i timen.

Dette sier samferdselsminister Torild Skogsholm i forbindelse med at Samferdselsdepartementet nå har vedtatt at det skal være fartsgrense 100 km/t på disse motorvegstrekningene:


E18 i Kobbervikdalen i Buskerud (1 kilometer)
E18 fra Hanekleiva til Island i Vestfold (3 kilometer)
E18 fra Bentsrud til Kopstad i Vestfold (2 kilometer)
E6 fra Rygge til Råde grense (2,8 kilometer for nordgående trafikk, 2,6 kilometer for sørgående trafikk)
Disse strekningene oppfyller de krav som er satt for at en vegstrekning kan få særskilt fartsgrense 100 km/t, for eksempel krav om vegbelysning og midtrekkverk.

De nye fartsgrensene trer i kraft fra den dato Statens vegvesen har satt opp og avdekket nye skilt på strekningene.
Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS