Pressemelding

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) - 18.06.2024

Ny fengselsleder på Bastøy

 

Bjørn Robert Orten Groven (53) tiltrådte 1. juni som ny leder ved Bastøy fengsel i Oslofjorden.

Bjørn Robert Orten Groven har tiltrådt som ny fengselsleder ved Bastøy fengsel.

Groven kommer fra Bufetat region sør, hvor han har hatt en lang karriere som leder.  

Han er opptatt av å utnytte de ressursene og mulighetene Bastøy gir for å gjennomføre en straff som endrer.

- Mitt inntrykk er at Bastøy fengsel, med sin naturlige avgrensning og kompetente personalgruppe, har gode forutsetninger for å lykkes med å bidra til at domfelte kan leve et kriminalitetsfritt liv etter straffegjennomføring, sier Groven.

Groven tar over etter Knut Are Svenkerud, som midlertidig har ledet fengselet i ett år før han 1. juli går tilbake til sin faste jobb som leder ved Indre Østfold fengsel.

Ansatte og ledelse ved Bastøy fengsel har det siste året jobbet systematisk med samhandling og kvalitetsutvikling for å levere på samfunnsoppdraget. Et godt arbeidsmiljø og personale med riktig kompetanse er en forutsetning for å lykkes i arbeidet med forutsigbar og trygg overgang fra fengsel til samfunn.

Bjørn Robert Orten Groven ønsker å bygge videre på resultatene ansatte sammen med Svenkerud har oppnådd. Bastøy fengsel skal fortsatt ha stor oppmerksomhet på trygghet og sikkerhet for innsatte, ansatte og omgivelsene, og god samhandling med næringsliv og utdanning for effektivt endrings- og tilbakeføringsarbeid. 

- Jeg ser fram til å lære og jobbe sammen med ansatte for å utvikle Bastøy fengsel videre som en relevant aktør med en kunnskapsbasert praksis på et fagområde i rask endring, sier Groven. 

Bastøy fengsel ligger i Horten kommune i Vestfold, har lavere sikkerhetsnivå og 125 fengselsplasser for mannlige innsatte. Fengselet tar imot innsatte som har gjennomført en del av straffen og nærmer seg slutten av lengre dommer.

 
 
Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS