Pressemelding

ManpowerGroup - 23.12.2020

Nordmenn etter pandemien: - La oss beholde fleksibiliteten!

Nordmenn har levd med pandemien i ni måneder, og nå viser det seg at mange arbeidstakere begynner å sette pris på en del av de arbeidsvanene man har fått under unntakssituasjonen. Det viser en undersøkelse som ManpowerGroup har gjennomført blant 2 150 yrkesaktive i Sverige, Finland og Norge.

– Covid-19 har endret arbeidsmarkedet vesentlig, men ikke bare til det negative. Mange arbeidstakere har lært seg å sette pris på flere sider ved arbeidslivet under pandemien. Som arbeidsgiver er det nå veldig viktig å være lydhør overfor medarbeidernes tanker og behov, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge. 

På ønskelisten: fleksibilitet i hverdagen

Undersøkelsen, som er tatt opp i oktober, viser at mange setter pris på fleksibiliteten en økt bruk av hjemmekontor gir. Det er tydelig at en mer fleksibel tilværelse, der man selv kan påvirke hvor og når man skal arbeide, tiltaler mange.

  • 27 % av alle nordmenn vil gjerne fortsette å jobbe hjemmefra i en eller annen grad etter pandemien.
  • 19 % ønsker å fortsette å jobbe i en form for virtuelle team
  • 17 % av nordmennene synes at det blir viktig å prioritere egen helse og velvære mer enn de gjorde før pandemien

Samtidig oppgir nær halvparten av de norske arbeidstakerne at de savner arbeidsplassen fremfor alt for å kunne treffe andre (39 %) og samarbeide (34 %).

- Dette er tydelige signaler fra arbeidstakerne, mener Maalfrid Brath. Fortsatt å kunne tilby fleksibilitet er en avgjørende faktor for å være en attraktiv arbeidsgiver. Samtidig må arbeidsgiverne begynne å tenke over hvordan vi skal skape fysiske møteplasser som fungerer fremover. Selv om mye fungerer bra på skjerm, så har pandemien med tydelighet vist oss at mange arbeidsoppgaver best løses når mennesker er fysisk i samme rom. Denne balansen kommer til å definere «den nye normalen».


Nordmenn hardest rammet i Norden
Undersøkelsen reflekterer også godt hvordan de nordiske landene har hatt forskjellige strategier for å bekjempe pandemien. Det er kun 37 % av de svarende nordmennene som sier at de ikke er påvirket av covid-19. Mens det er mer enn halvparten av svenskene (53 prosent) som oppgir at deres arbeidssituasjon er upåvirket av koronaepidemien. Finland er på linje med Norge. Der er det 35 prosent som oppgir at de ikke er påvirket av pandemien.

Av undersøkelsen fremgår det også tydelig at nordmenn og finner har vært mye mer bekymret enn svensker for å gå tilbake på jobb. På spørsmålet «Er du bekymret for å gå tilbake på jobb?, svarer nesten halvparten (45 %) av svenskene nei, mens kun 22 % av nordmennene svarer det samme og 28 % av finnene. 
- Det er interessant at nordmenn og finner oppgir at de er mer bekymret enn svensker for å gå tilbake på jobb. Sannsynligvis henger dette sammen med hvordan myndighetene i de respektive landene har kommunisert behov for tiltak under pandemien, sier Maalfrid Brath

 

Om undersøkelsen What Workers Want
Undersøkelsen har blitt gjennomført av Demoskop med datainnsamling i oktober 2020 på oppdrag av ManpowerGroup. De svarende er en representativ gruppe yrkesaktive personer i Sverige, Norge og Finland. Totalt har 2 150 personer i svaret på under.

Utvalgte resultater:

Har din arbeidssituasjon blitt påvirket av covid-19-pandemien?

Sverige

Norge

Finland

Min arbeidssituasjon har overhodet ikke blitt påvirket

53%

37%

35%

Jeg har valgt å ikke treffe andre for å beskytte meg selv og/eller andre

14%

10%

14%

Jeg har blitt permittert

7%

13%

11%

Jeg var i ferd med å starte i en ny jobb, men prosessen ble avbrutt/utsatt

2%

6%

5%

Jeg har blitt sagt opp fra jobben min

2%

4%

1%

Jeg har byttet jobb?

3%

1%

1%

Jeg har blitt påvirket på andre måter

21%

12%

11%

Ingen av det ovenstående

7%

2%

1%

Vet ikke

1%

21%

25%

 

Hva er det viktigste du ønsker skal skje med din arbeidssituasjon etter covid-19-pandemien?

Sverige

Norge

Finland

kunne arbeide hjemmefra 1-2 dager i uken

21%

16%

12%

bare beholde jobben

21%

10%

20%

kunne prioritere egen helse og velvære mer

19%

17%

13%

arbeide i et virtuelt team med mennesker uavhengig av hvor de befinner seg

14%

10%

8%

ha mulighet til å arbeide i en virtuell organisasjon uavhengig av hvor den er plassert

14%

9%

9%

kunne arbeide hjemmefra 3-4 dager i uken

11%

11%

14%

kunne benytte fleksitid for å unngå rushtrafikk

9%

13%

13%

ha større mulighet for å utvikle kompetansen min

9%

16%

11%

ha mulighet til å ta flere nettbaserte kurs

8%

10%

7%

kunne prioritere mer tid med familien

8%

13%

9%

ha et tydeligere skille mellom jobb og fritid

7%

13%

10%

være mer selvstendig i jobben min

6%

11%

10%

vil bytte jobb

5%

2%

4%

kun jobbe hjemmefra

4%

7%

9%

ha mer regelmessig kommunikasjon fra ledelsen

3%

7%

9%

ha mer støtte i min karriererutvikling, f.eks coaching

2%

5%

5%

ha mulighet for å kunne jobb redusert

2%

5%

5%

Noe annet?

7%

2%

1%

Vet ikke

13%

16%

14%

Svarpersonene kunne velge mer enn ett sar. 

ManpowerGroup™ er verdensledende i å finne riktig bemanningsløsning, basert på menneskers potensiale og bedrifters ambisjoner. På denne måten skaper vi ”Innovative Workforce Solutions”.

ManpowerGroup hjelper både små og store bedrifter i alle bransjer under varemerkene:  Experis, Manpower, Talent Solutions, Right Management og Workshop Bemanning.

Vi er lokalisert i mer enn 80 land over hele verden. Ved global forståelse og lokal kompetanse, øker vi våre kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over 35 000 oppdrag årlig. Vi har kontorer i 25 byer og tettsteder og 16 000 medarbeidere knyttet til oss.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS