Pressemelding

Lars-Helge Jensen, gruppeleder Nordkapp Høyre - 12.06.2019

Nordkappsaken

Bjørn Ronald du tar feil det er ikke så enkelt. Kommunen kan ikke slik saken har utviklet seg bruke ekspropriasjon til å erverve seg et areal som brukes av andre for å tjenepenger.

Nordkapp kommune sin rolle i denne sammenheng er planmyndighet og kommunen skal opptre ryddig og forutsigbart og skal ivareta alle berørte interesser.

Kommunen skal ikke og kan ikke bruke planverktøyet til å «skaffe» seg inntekter, men kommunen kan legge opp en strategi hvor man får et resultat som lokalsamfunnet er best tjent med. Ja reguleringsverktøyet er et viktig virkemiddel for en kommune, men det skal brukes med fornuft.

Nordkapp kommune skal etter dette gå i gang med sentrumsplan. Bjørn Ronald har planer om å bygge en hurtigrute/cruise kai på sin eiendom i Storbukt, noe som i følge Nordkapp Havn vil gi et betydelig tap for Nordkapp kommune. Mener du det er ok at Nordkapp kommune i planarbeidet omregulerer området fra industri til offentlig formål for å stoppe/minimalisere tapet? Nei slik skal ikke en kommune opptre uansett om aktørene kommer fra Bærum eller Vardø.

Vi kan alle ønske at utgangspunktet var annerledes, men realitetene må i hvert fall vi politikere forholde oss til. Det er noen punkter som er viktig å få frem i forbindelse med møtet den 20.juni

-Kommunestyret skal behandle områderegulering Nordkapphalvøya

-Eierskap er ikke tema det er fortsatt Fefo som er «eier» og som skal forhandle avtale med Rica/Scandic. Dette skal skje etter kommunestyrets behandling. Nordkapp kommune har gjort et forsøk på å kjøpe arealet, men av prinsipielle grunner vil ikke Fefo selge. Slik står saken pr i dag.

- til slutt skal Nordkapp kommune behandle betingelsene i nytt løyve.

Nordkapp SV og Senterpartiet vil regulere om arealene utenfor Nordkapphallen til offentlig formål og de mener å oppnå større kontroll med området, ja mulig det, men også større ansvar. I praksis vil da dagens innkreving opphøre og det må innføres et 3 delt system. De som kommer med bil må betale parkering (ifølge Jan Olsen kr 300 pr bil), de må betale x antall kroner for å komme inn i hallen og det må innkreves en avgift for å ivareta friluftsområdet. Det forutsettes her at Rica gir Nordkapp kommune parkeringsplassen i gave eller at kommunen vinner frem rettslig om overtakelse. Hvem blir så vinnere og tapere i dette spillet? Vinnerne blir Hurtigruten og cruise rederiene som kan kjøre opp og sette av sine passasjerer gratis og sende enda noen titalls millioner til utlandet.  Taperne blir mange, men den største blir kanskje Nordkapp kommune som må påta seg ansvaret for sikkerheten, søpla, misnøyen, etc. uten nevneverdige inntekter.

Det er mange ting man har blitt forundret over i forbindelse med prosessen og at samfunnet er i endring det kan man konstatere. Det at Nordkapp SV velger å kopiere Donald Trump i sin valgkamp strategi er litt overaskende. Med Fake News, stjerne advokater og sterke kapital interesser med på laget. Ja det gikk bra med Donald, men gikk det bra med folket.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS