Pressemelding

Styret, Nordkapp Senterparti - 12.02.2024

Nordkapplatåets fremtid, igjen! 

Dersom Arbeiderpartiet og Høyre sikrer flertall for kommunedirektørens innstilling om omgjøring av vedtaket om områderegulering av Nordkapphalvøya, leser vi dette som et svik mot kommunens innbyggere. 

Kommunedirektørens innstilling lyder:
1. Omgjøringsbegjæringen fra Scandic/Rica tas til følge
2. Vedtakene gjort 29.06.23 og 29.08.23 oppheves
3. Områdeplan for Nordkapp-halvøya tas tilbake til administrasjonen for påkrevde Utredninger.

Scandic rettet søksmål mot Nordkapp kommune. Gjennom en stor behandling i rettsinstansene vant Nordkapp kommune på alle punkt. Vi fikk gjennom rettsforhandlingene tydelig lære at Scandic/Ricas mål er å få full kontroll og kunne inngjerde platået slik at de kan adgangsbegrense ut fra sitt eget behov, og å ta den inngangsbilletten de selv ønsker. Om noen tviler på at dette er tilfelle er det bare å sjekke rettsprotokoller og opptak fra rettssakene. 

Vi har dessverre ingen tro på at verken Arbeiderpartiet eller Høyre vil foreslå et nytt vedtak i denne saken. Gjennom hele forrige 4-års periode kunne vi aldri se vilje eller evne til å forstå dette saksområdet. Vi har oppfattet i hver eneste debatt at for Arbeiderpartiet og Høyre har det aller viktigste vært å bli likt og godkjent av Scandic og Rica sine krefter. Samtidig som lokale motdebattanter ble mobbet. Den styrkekampen kjente hele befolkningen på kroppen i 4 år. 

Dersom Arbeiderpartiet og Høyre hadde spilt på lag med flertallet i Nordkapp kommunestyre forrige kommunestyreperiode, hadde vi hatt mulighet å se nye fremtidsrettede, lovlige og lønnsomme løsninger på forvaltningen av Nordkapp til beste for både kommunen, næringslivet og befolkningen. Den viljen erfarte vi tydelig at overhode ikke var tilstede hos Arbeiderpartiet og Høyre i Nordkapp.

Ved valget høsten 2023 fikk Arbeiderpartiet og Høyre flertallet i Nordkapp kommune. Kanskje var det mange som trudde, og håpet, at denne strisomme kampen om Nordkapp no var over, og at vi hadde vunnet den. Dessverre er vi ikke der. 

Nå er vi sikre på at Arbeiderpartiet og Høyre i Nordkapp vil gi opp den retten og viljen Nordkapp kommune vant frem med. En vilje til å forvalte vårt eget viktige og elskede friluftsområde Nordkapp. Det føles for oss som å selge sjela og identiteten vår. 

Hvis Arbeiderpartiet og Høyre sikrer flertall for kommunedirektørens forslag til vedtak når saken behandles 15. februar 2024, oppfatter Senterpartiet dette som et svik mot befolkningen. Det er også et svik mot allemannsretten og mulighetene til de generasjonene som kommer etter oss. 

Senterpartiets, sammen med SV’s kommunestyrerepresentanter, har i perioden 2019-23 jobbet hardt for å få kontroll over Nordkappfjellet. Nå er det det nye flertallet med Arbeiderpartiet og Høyre som tar valget for fremtiden! 

Vi håper alle kommunestyrerepresentantene tenker nøye gjennom hvilke konsekvenser vedtaket 15. februar 2024 vil ha FOR VÅR KOMMUNE! 

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS