Pressemelding

årsmøtet til Nordkapp SV - 30.01.2023

Nordkapplatået som statlig sikret friluftsområde

Nordkapplatået som statlig sikret friluftsområde

Vedtatt av årsmøtet til Nordkapp SV 27.01 2023.

Nordkapp SV ønsker Nordkapplatået som et av Norges statlig sikrede friluftslivsområder.

Det er nå fastslått ved rettskraftig dom at grunnen på Nordkapplatået er utmark og skal være tilgjengelig for allmennheten.

Nordkapplatået er et svært viktig friluftsområde av internasjonal verdi. Som Norges mest kjente naturbaserte reisemål, et legendarisk landemerke naturfredet allerede i 1929, fortjener Nordkapp best mulig vern mot nedbygging og annen svekking av kvalitetene som allment tilgjengelig utmarksområde. Den ikoniske Nordkappklippen har i århundrer trukket til seg reisende fra fjern og nær. Reisende fra alle kanter av kloden besøker platået for å oppleve Europas nordlige endepunkt og ta innover seg den mektige, men også sårbare arktiske naturen. Også adgangen til å oppleve Nordkapps unike kvaliteter er sårbar. De siste års hendelser har vist at det som kanskje har vært tatt for gitt, adgangen til å vandre på Europas nordligste klippe, ble utfordret og satt under sterkt press. Nordkapp SV ønsker Nordkapplatået som allment tilgjengelig friluftsområde både for dagens, og kommende generasjoner.

Hvert år bidrar staten økonomisk slik at verdifulle friluftsområder i Norge kan gis særskilt statlig vern. Dette skjer primært innenfor ordningen «Statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder» som administreres av Miljødirektoratet. Nordkapp kommune bør nå ta initiativ overfor grunneier FeFo og Miljødirektoratet med sikte på erverv av utmarka på Nordkapp. Med formål om vern av friluftsområdets særlige kvaliteter for besøkende fra inn og utland. Dette skjer best gjennom kommunal besøksforvaltning og eierskap, samt statlig sikring.

 

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS