Pressemelding

Kristina Hansen Ordfører i Nordkapp kommune - 23.07.2008

Nordkapp kommune og huskjøp

Nordkapp kommune har denne våren hatt en såkalt rådmannssak og et enstemmig kommunestyre vedtok i møte 16. april 2008 en avtale med rådmannen i forbindelse med hennes fratreden i Nordkapp kommune. Selve avtalen er unntatt offentlighet slik denne type avtaler ofte er. Dette er selvfølgelig ikke en uproblematisk situasjon, det innebærer bl.a. at vi ikke kan gå ut og kommentere spekulasjoner som oppstår, men Nordkapp kommune må opptre som en pålitelig avtalepart, vi er avhengige av tillit hos samarbeids- og avtaleparter.

I forbindelse med rådmannssaken har det vært spekulert mye i om Nordkapp kommune har kjøpt tidligere rådmanns bolig og det har naturlig nok blitt stilt spørsmålstegn ved en slik prioritering i en økonomisk hardt presset kommune der det foretas dramatiske kutt, bl.a. nedlegging av skolen i Nordvågen.

Nordkapp kommune har kjøpt tidligere rådmanns bolig til takst; 1,7 mill. Avtalen med rådmannen er, som alle andre avtaler, et resultat av forhandlinger mellom to parter og ikke en ensidig politisk prioritering. Siden Nordkapp kommune har annonsert huset til salgs, skjønner man at kommunen ikke har hatt som primært ønske å eie huset, men inntil nå har budene ikke vært høye nok og kommunen har derfor bestemt seg for å disponere huset til kappelanbolig. Alle disse valgene har vært enstemmige i formannskapet.

Nordkapp kommune og Nordkapp menighet er glad for at Bispedømmerådet har bestemt seg for å beholde kappelanstilling i Nordkapp og vi er glad for at det nå er ansatt ny kappelan. Kommunen har ansvar for å stille bolig til disposisjon for kappelan. Med begrunnelse i at kappelan har boplikt stiller Bispedømmerådet standardkrav til boligen og det er Bispedømmerådet som godkjenner boligen. Tidligere kappelanbolig holdt ikke standardkravene lenger. Dersom kommunen skulle fått fornyet godkjenning av den, måtte vi brukt noen hundre tusen på å ruste den opp. Formannskapet bestemte seg for å ikke bruke penger på å ruste den opp, men å gå ut på leiemarkedet for å finne en kappelanbolig som holdt standardkravene. Det viste seg å være vanskeligere enn beregnet og vi ble presset på tid – kappelanen skal innsettes 10. august -. Dette sammen med det faktum at vi ikke fikk tilfredsstillende bud på rådmannsboligen er bakgrunnen for at formannskapet har bestemt at denne skal disponeres til kappelanbolig nå.

Kjøpet og disponeringen av tidligere rådmanns bolig er på flere måter ikke sammenlignbart med kutt i kommunens drift. For det første er det slik at et kjøp koster penger en gang (investering), mens et kommunalt tjenestetilbud koster penger hvert år i flere år fram i tid (driftskostnader). Nordkapp kommune må trolig ta opp lån for å finansiere rådmannsboligen. Driftskostnadene av et lånet er, akkurat som i en vanlig husholdning, det man må betale i renter og avdrag. Bispedømmerådet betaler godt for leie av bolig til kappelan. Om husleieinntektene fra Bispedømmerådet vil dekke hele driftskostnadene ved det lån vi må ta opp for å finansiere boligen, er uklart på nåværende tidspunkt - det avhenger litt av andre økonomiske forhold som jeg ikke går nærmere inn på her. Husleiens størrelse vil i alle fall dekke nær opp til 100 % av kostnadene ved kjøpet.

Denne saken har vært vanskelig for kommunen, bl.a. fordi vi opererer innenfor en avtale som er unntatt offentlighet og dermed ikke kan praktisere full åpenhet overfor våre innbyggere slik vi ønsker.

Med ønske om en fortsatt god sommer.

Kristina Hansen Ordfører i Nordkapp kommune
Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS