Pressemelding

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) - 07.07.2022

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen - juni 2022

Soningskøen er på 325 dommer, og elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 271 iverksettelser.

Straffegjennomføring i fengsel

Ved inngangen til juli var belegget i fengsel på 84,2 prosent med totalt 3045 innsatte.

- Av de 3045 innsatte satt 595 (20 prosent) i varetekt
- 751 (25 prosent) var utenlandske statsborgere
- Kvinnelige innsatte: 159 (5,2 prosent)
- Antall forvaringsdømte i fengsel: 150 menn, 8 kvinner
- 4 innsatte under 18 år. Alle fire sitter i varetekt.
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i juni 2022 var 85,2 prosent
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år: 85,6 prosent

Soningskø
I begynnelsen av juni var soningskøen på 325 ubetingede dommer.
Av disse avventer 22 dommer soning med elektronisk kontroll (fotlenke).
Forrige måned var soningskøen på 369 ubetingede dommer.

Soningsoverføring
I juni ble det effektuert 4 soningsoverføringer til utlandet. Totalt er det effektuert 11 soningsoverføringer i 2022. Dette er 3 flere enn på samme tid i fjor.

Månedsrapporten om fengsel fra Kriminalomsorgsdirektoratet til Justis- og beredskapsdepartementet ligger som vedlegg.

Straffegjennomføring i samfunnet
I juni 2022 ble det iverksatt 536 gjennomføringer av straff i samfunnet, som er 27 prosent færre enn i juni 2021, der 736 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 271 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 100.

Tallene for juni viser en nedgang for de fleste former for straffegjennomføring i samfunnet sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Samfunnsstraff viser en nedgang på 51 prosent, mens bøtetjeneste synker med 41 prosent. ND viser en nedgang på 35 prosent og straffegjennomføring i institusjon synker med 20 prosent. Elektronisk kontroll viser en nedgang på 14 prosent sammenlignet med juni 2021.

Den eneste formen for straffegjennomføring i samfunnet som øker sammenlignet med 2021, er prøveløslatelse med møteplikt. Økningen er på 13 prosent.

Når det gjelder saker som var aktive, ligger gjennomsnittstallet for hele juni 2022 klart høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, fordeler seg slik (de første tre kolonnene gjelder iverksatte saker):

Straffegjennomføringsform

Jun. 22

Jun. 21

% kvinner

Aktive saker

Elektronisk kontroll

271

316

11 %

379

Samfunnsstraff

100

206

17 %

1071

Prøveløslatelse med møteplikt

63

56

6 %

315

Bøtetjeneste

35

59

20 %

157

§ 12 straffegjennomføring i institusjon

28

35

21 %

173

Program mot ruspåvirket kjøring

23

40

17 %

357

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

15

23

0 %

369

§ 16 Hjemmesoning P16

1

1

0 %

2

Totalt

536

736

12 %

2823

Lovbrudd

De domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i juni 2022, er dømt for følgende type lovbrudd:

Lovbrudd

%

Trafikklovbrudd

41,5 %

Narkotika/rus

13,4 %

Vold

10,2 %

Øvrige

9,8 %

Økonomi

9,1 %

Lov og orden

7,1 %

Vinningskriminalitet

5,5 %

Seksuallovbrudd

3,3 %

 
Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS