Pressemelding

Frende Forsikring - 08.02.2024

Nesten 1 av 3 bønder har ikke hatt brannkontroll

Blant 1000 spurte bønder sier urovekkende mange at de ikke har hatt el-kontroll på landbruksbygget sitt i løpet av de siste tre årene. - El-kontroll er noe alle bør ha regelmessig.

Regelmessig el-kontroll på landbruksbygget er viktig for brannsikkerheten.

Det sier produktsjef for landbruk i Frende Forsikring, Øystein Øren. Landbrukets Brannvernkomité er enig. 

- Mattilsynet krever kontroll for de som har husdyrhold hvert tredje år, men det er en kontroll jeg mener alle bønder bør ha. Det er mye god trygghet i en slik kontroll. Målet må være at alle har kontroll hvert tredje år, sier styreleder, Einar Frogner. 

Dette svarer næringsgruppene 
På spørsmål om de har hatt brannforebyggende el-kontroll på landbruksbygget de siste tre årene svarer 1000 norske bønder ulikt ut fra næringsgruppen de tilhører. 29 prosent sier at de ikke har hatt el-kontroll siste tre år. 

- Dette er bekymringsfullt av to grunner. For det første krever både myndigheter og forsikringsselskaper regelmessig el-kontroll i mange tilfeller. For det andre er feil og mangler på elektriske anlegg en viktig årsak til branner i landbruket, sier Øystein Øren.  

Næringsgruppe 

Har ikke hatt el-kontroll siste tre år 

Dyrking av planter/vekster  

42 prosent  

Svin, fjærfe, hest og hold av andre husdyr

34 prosent  

Saue- og geitehold  

33 prosent  

Oppdrett og avl av storfe og bøfler

21 prosent  

Kombinert husdyrhold/plante 

18 prosent  

Melkeproduksjon  

10 prosent  

(Kilde: Frendeundersøkelsen, utført av Sentio)

- Det er de som driver med melkeproduksjon som er flinkest i klassen. Det er godt å se, men det er likevel 10 prosent av dem også som ikke har oppfylt kravet. Og i de andre næringsgruppene står det verre til, sier Øystein Øren. 

Enkel og billig trygghet 
Landbrukseksperten til Frende Forsikring har sett mange branner som skyldtes elektriske feil. 

- Jevnlig el-kontroll kan oppdage slike feil og hindre brann. Det er et konkret, enkelt og relativt rimelig tiltak for å sikre både dyr, mennesker og materielle verdier, sier Øren. 

Når en næringseiendom sjekkes, blir ulike risikopunkter kontrollert og termografert. 

- Sikringstavler, motorer, vifter, stikkontakter, koblinger, varmtvannsberedere og slikt blir sjekket. Dette er typiske steder der det kan begynne å brenne hvis noe er galt, sier Einar Frogner i Landbrukets Brannvernkomité. 

- Forebygging, forebygging, forebygging 
- Det viktigste er forebygging, forebygging, forebygging. Og det beste tiltaket for det er el-kontroll, el-kontroll, el-kontroll, sier Frogner som nylig hadde sin tredje kontroll på gården sin. 

- Vi har funnet ting vi ikke hadde funnet ellers, så det gir god trygghet å gjennomføre dette. Det trenger ikke være store ting, eller kostbare ting, men det er viktig å avdekke. Samtidig er det viktig å få alle landbrukseiendommer inn i systemet, sier han. 

Håper bøndene blir mer bevisste 
Kontrollene utføres av godkjente fagfolk. Landbrukets Brannvernkomité har liste over kontrollører på nettsidene sine. 

- Noen har timepris og noen har fastpris. Sjekk gjerne med et par forskjellige, sier Øystein Øren. 

Hvis det begynner å brenne og bonden ikke har oppfylt plikten for el-kontroll på bruket sitt kan det få konsekvenser for forsikringsutbetalingen. 

- Erstatningen kan bli redusert. Det vurderes fra sak til sak. Som en gulrot på andre siden er det også greit å vite at hvis du har el-kontrollen i boks får du billigere forsikring, sier Øystein Øren. 

 
Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS